Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

De zorgverzekeringswet (Zvw)

De zorgverzekringswet regelt de verplichte volksverzekering voor geneeskundige zorg. De wet is per 1 januari 2015 uitgebreid met twee nieuwe onderdelen: wijkverpleging en extramurale behandeling van mensen met een zintuigelijke beperking. Ook de regelgeving voor de langdurige intramurale GGZ is verandert.

Voor wie
Thuiswonende die verpleging of verzorging nodig hebben, thuiswonende met een zintuigelijke beperking en mensen met een psychische stoornis in een GGZ-instelling.

Door wie
Zorgverzekering

Wanneer
Per 1 januari 2015
Belangrijkste veranderingen in het kort
-      Vanaf 2015 valt de wijkverpleging onder de Zvw in plaats van de AWBZ
-      Geneeskundige zorg voor mensen met een zintuiglijke beperking valt onder de Zvw.
-      Volwassen in een intramurale GGZ-instelling vallen de eerste 3 jaar onder de Zvw, daarna onder de Wlz.
 
Achtergrondinfo
www.hervorminglangdurigezorg.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-langdurige-zorg
 
Bron: Vilans
www.vilans.nl