Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

De Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De wet langdurige zorg regelt dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving de zorg krijgen die zij nodig hebben met aandacht voor hun individuele welzijn.

Voor wie
Mensen met een blijvende somatische of psychogeriatrische beperking en mensen met blijvende verstandelijke, lichamelijke en/of zintuigelijke beperking die:
-    Permanent toezicht nodig hebben om escalatie of ernstig nadeel te voorkomen.
-    24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben door fysieke problemen of zware regieproblemen.
-    GGZ-cliënten die drie jaar verblijf met behandeling hebben ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet, krijgen daarna toegang tot de Wlz.

Door wie
Zorgaanbieders

Wanneer
Per 1 januari 2015

Belangrijke veranderingen in het kort
-    Kwetsbare mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben  vallen vanaf januari 2015 onder de Wet Langdurige zorg.
-    Het CIZ bepaald of iemand toegang heeft tot de WLZ, stelt het zorgprofiel vast en legt dit vast in een indicatiebesluit
-    Het persoonsgebonden budget wordt niet meer door cliënten zelf beheerd, maar door de SVB.

Achtergrondinfo

www.hervorminglangdurigezorg.nl
http://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz
www.hoeverandertmijnzorg.nl

Bron: Vilans
www.vilans.nl  
www.zorgwijzer.nl