Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Verzorgingshuizen/Verpleegtehuizen

Dagverzorging / dagbehandeling

Als zelfstandig wonende oudere kunt u wat extra ondersteuning wellicht goed gebruiken. Naast de hulp die u misschien al van familieleden, buren of thuiszorg krijgt, is ook deelnemen aan dagverzorging een mogelijkheid. U heeft hiervoor een indicatie nodig die u via het CIZ kunt aanvragen. Bij vragen of informatie kunt  u zich ook wenden tot de zorglijn van Rivas 0900-8440.

Het verschil van dagverzorging en dagbehandeling ligt in het deel dat bij dagbehandeling er een gerichte behandeling nodig is voor revalidatie of behoud van functies. Vanaf dit jaar wordt dat niet meer langdurig gegeven, maar voor een periode van max. een jaar.

Ook bij dagverzorging is de indicatie verscherpt. Een deel is bij de WMO komen te liggen, maar bij de meeste gemeenten is nog niet duidelijk wat ze daarin gaan aanbieden. Het gaat dan om o.m. de doelgroep ouderen die licht dementerend of sociaal geïsoleerd zijn. Als er een gerichte begeleiding nodig is om in het algemeen gezegd de zelfredzaamheid te verbeteren of om deze zo goed mogelijk te behouden of de mobiliteit te behouden of te verbeteren.

Bij de dagverzorging, onderdeel van Rivas Zorggroep, kunt u terecht als u zelfstandig woont, ouder bent dan 55 jaar en bijvoorbeeld:
•    ontslagen bent uit het ziekenhuis of verpleeghuis, maar
     nog wat extra zorg nodig heeft;
•    wacht op een plaats in een verzorgingshuis en gedurende
     deze wachttijd ondersteuning nodig heeft;
•    ondersteuning en begeleiding nodig heeft in verband met
     vergeetachtigheid en/ of structuur nodig heeft in het
     dagelijkse leven;
•    ondersteuning en begeleiding nodig heeft om uw zelfred-
     zaamheid te behouden of te verbeteren.

Door gebruik te maken van dagverzorging kunt u langer zelfstandig blijven wonen en worden taken van eventuele mantelzorgers verlicht.
Dagverzorging heeft tevens een signaalfunctie met betrekking tot uw welzijn en uw zorgbehoeften. Waar nodig kan door Rivas Zorggroep passende zorgverlening ingezet worden, bijvoorbeeld door zorg thuis te verlenen, personenalarmering in huis aan te brengen, warme maaltijden te bezorgen en eventueel de indicatiestelling voor een woonzorgcentrum of verpleeghuis in gang te zetten.

Bij de dagbehandeling staat de behandeling centraal. Daarnaast vinden activiteiten plaats die ondersteunend zijn aan de revalidatie of het doel dat gesteld is in de indicatie.

Planetree

In de Rivas Zorggroep, dus ook bij de dagverzorging en dagbehandeling, wordt het Planetree-principe nagestreefd. Kern hiervan is dat de mensen die we zorg bieden, zo veel mogelijk de regie houden over hun eigen leven.
Mensen die zich in emotionele zin goed voelen kunnen lichamelijk meer aan. Ze kunnen beter overweg met hulpbehoevendheid of een chronisch ziekte, blijkt uit de praktijk. Los daarvan vinden wij het vooral heel gewoon om oog te hebben voor het welzijn en welbevinden van de mensen die zich aan onze zorg hebben toevertrouwd. Planetree vult de zorg aan met gevoelsmatige zintuiglijke aspecten, waardoor een holistische benadering tot stand komt. “Heel de mens” is van belang en dat geldt voor zowel de cliënt als de medewerker.

Planetree bestaat uit de volgende aandachtsgebieden die in samenhang leiden tot een betere zorg, helende omgeving en een gezonde organisatie.

-    Hartelijkheid en respect in de omgang
-    Keuzevrijheid en beslisrecht
-    Contact met familie en vrienden
-    Lichamelijke steun en troost
-    De eenheid van lichaam en geest
-    Mogelijkheden tot aanvullende zorg
-    Prettige omgeving
-    Aandacht voor kunst en cultuur
-    Smakelijk eten
-    Contact met de wereld

Waar wordt de dagverzorging en
dagbehandeling aangeboden?

Dagcentrum Schutse
Mollenburgseweg 114
4205 BA Gorinchem
maandag t/m vrijdag geopend van 10:00 - 16:00 uur.
Dit adres wordt binnenkort gewijzigd, ivm de sloop van de Schutse komt de dagverzorging in het Gasthuis aan de Banneweg te zitten, voor het adres zie dagbehandeling Gasthuis.
 
Dagcentrum Steijdeld
Kortendijk 72
4204 KW Gorinchem
0183-636900
maandag t/m vrijdag 10:00 - 16:00 uur
Zaterdag en zondag 10:00 - 13:00 uur
 
Dagcentrum Bannehof
Voermanstraat 169
4204 RH Gorinchem
0183-655353 of 655399
maandag t/m vrijdag 9:30 - 16:00 uur
 
Dagbehandeling Gasthuis
Banneweg 61
4204 AA Gorinchem
0183-645700
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9:30 - 15:30 uur
Woensdag 9:30 - 14:30 uur.

Rivas Zorggroep Dagcentra:

    *   Dagverzorging Het Trefpunt, Pijlstraat 19a,
         4205 DA Gorinchem, tel.: 0183 619545
         (ma., wo., vr. bereikbaar).