Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Verzorgingshuizen/Verpleegtehuizen

Indicatie plaatsing verzorgingstehuis

Beschrijving
De gemeente is verantwoordelijk voor het in stand houden van een indicatieorgaan dat de indicaties vaststelt voor thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen. Hiervoor is een indicatiecommissie ingesteld die de beoordeling verricht. Wanneer u nadere informatie wilt hebben hierover en/of u zich wilt aanmelden, dan wordt u door de gemeente doorverwezen naar de indicatiecommissie. 

Voorwaarden en aanvraag
U kunt een indicatie voor plaatsing in een verzorgingstehuis aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg

Belangrijk te weten:
In de praktijk blijkt dat mensen die zich voor de zekerheid maar vast "in laten schrijven" en een indicatie voor een verzorgingshuis krijgen, b.v. ZZP 1 of ZZP 2 (ZorgZwaartePakket), lang moeten wachten voordat ze een plaats krijgen, maar aan de andere kant wordt de ZZP een bandbreedte voor de zorg thuis. Met andere woorden. Iemand kan beter zo lang mogelijk met zorg thuis blijven zonder indicatie voor een WZC. Een zorg thuis indicatie wordt zonder meer uitgebreid als dat nodig is, maar een indicatie voor een verzorgingshuis wordt nagenoeg niet meer aangepast totdat iemand in een WZC woont.
En helaas zijn er lang niet genoeg plaatsen om iedereen op te nemen. En iemand met een zwaardere ZZP zal eerder geplaatst moeten worden omdat de zorg thuis daarvan niet gemakkelijk is. Dit is weliswaar theorie, maar ook de praktijk.

De laatste tijd vragen diverse mensen bij de CIZ om de indicatie van het WZC los te laten en te kiezen voor zorg thuis. Als dan de situatie thuis niet goed meer gaat wordt de indicatie voor verblijf weer aangevraagd en wordt deze hoger geïndiceerd en zal daarmee de plaatsing ook eerder gedaan worden.

Kosten
Een ZZP 1 is ongeveer € 60,- een ZZP 3 € 116,- per dag. Terwijl een uur zorg thuis (verzorging) ongeveer € 35,- kost. Met een dag dagverzorging (€ 60,-) is dit voor een ZZP 1 al tekort.

Voor meer informatie over de voorwaarden en over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de gemeente.

Wet- en regelgevingen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (te vinden op: http://wetten.overheid.nl)

Uitvoerende instanties en Indieningsadres.
Gemeente Gorinchem
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ Gorinchem)
Adres Dokter van Stratenweg 15
Postbus 90
4200 AB Gorinchem
Telefoon (088 – 7891540) (maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur)
Website www.ciz.nl

Rivas Zorggroep woonzorgcentra en dienstencentra

Postbus 90
4200 AB Gorinchem
Tel.: 0183 655353
Website www.rivas.nl

Rivas woonzorgcentra:
    * Bannehof, Voermanstraat 169, 4204 RH Gorinchem
    * St. Clara, Wijnkoperstraat 6, 4204 KH Gorinchem
    * Schutse, Mollenburgseweg 14, 4205 HA Gorinchem
    * Steijndeld, Kortendijk72, 4201 KW Gorinchem

Deze woonzorgcentra hebben een dienstencentrum

Verpleeghuizen
Verpleeghuis Het Gasthuis Rivas
Banneweg 61
4204 AA Gorinchem
Telefoon: 0183 – 645700

Verpleeghuis Molenhoek
Kortendijk 113
4201 KS Gorinchem
Voor meer informatie of een rondleiding kunt u contact
opnemen met teamleider Annie Tuinenburg.

Hospice

Stichting Hospice / VTZ Alblasserwaard / Vijfheerenlanden
Haarstraat 29
4201 JA Gorinchem
Tel.: 0183 406040
e-mail: info@hospice-gorinchem.nl.
Website: www.hospice-gorinchem.nl/

    *  Hulpaanvragen thuis via Hospice of de zorglijn,
        tel.: 0900 – 8440 (lokaal tarief)

Doel:
Mensen in de laatste levensfase helpen, door het aanbieden van vrijwilligershulp bij de mensen thuis en het verblijf in het Hospice, als het thuis niet meer kan. De vrijwilligershulp is altijd aanvullend op familie- en professionele zorg. Hulp thuis is kosteloos.