Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Vervoer 

Eigen vervoer

 

Autobedrijf Van Dijk - brommobielen

 

Een Brommobiel?

Ik ben ‘te goed’ voor de Molenhopper en heb geen auto, wat nu?
Het bereiken van een respectabele leeftijd betekend niet automatisch een pas voor de Molenhopper. Het is natuurlijk fantastisch als u nog goed ter been bent en regelmatig gebruik maakt van de fiets, maar misschien vraagt u zich af hoe het moet als het echt winter wordt en de dagen kort?
Veel senioren bezoeken het inloopspreekuur van het Seniorenadvies met vragen over vervoer en alternatieven voor de Molenhopper. Graag licht ik er één voor u uit; de brommobiel. De 45 km auto, die tegenwoordig bijna niet te onderscheiden is van een 45+ auto.
Is er een rijbewijs nodig en wat zijn de kosten? U leest het op de volgende website;

http://www.garagevink.nl/brommobiel-nieuws/informatie-brommobielen/am-rijbewijs

 

Voordelige rijbewijskeuringen voor (met name) 70 plussers nu ook in Gorinchem

Wanneer de geldigheid van het rijbewijs in 2010 verloopt van een bestuurder van 70 jaar of ouder, is een medische keuring door een arts verplicht. Niet iedere automobilist hoeft dus bij het bereiken van het 70ste levensjaar gekeurd te worden. Het belangrijkste criterium is de geldigheid van het rijbewijs.
 
Keuringsdagen

In de gemeente Gorinchem organiseert Regelzorg voor met ingang van maandag 12 april maandelijks een speciale dag voor voordelige rijbewijskeuringen in samenwerking met een geregistreerde keuringsarts.  

Locatie:  Buurthuis de Haarhorst, Grote Haarsekade 120, 4205 VL Gorinchem.
Prijs: € 35,00 (incl. BTW).
 
Groot rijbewijs

Ook automobilisten jonger dan 70 jaar die gekeurd moeten worden voor zgn. groot rijbewijs (C/D/E) kunnen elders in de regio terecht. Deze keuring kost dan € 50.00 (incl. BTW). Sinds een paar jaar is een medische keuring voor deze categorie verplicht en veel automobilisten zijn hiervan niet op de hoogte Regelzorg wordt dagelijks gebeld voor spoedkeuringen.
 
Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunnen geïnteresseerden tijdens kantooruren bellen naar het afsprakenbureau van Regelzorg: telefoonnummer 088 23 23 300. Het is eveneens mogelijk online een afspraak te maken via de website: www.regelzorg.nl.

Rolstoelen

Een rolstoel kan worden verstrekt als u deze voor langere tijd nodig heeft. Heeft u tijdelijk een rolstoel nodig, bijvoorbeeld na een auto ongeval, dan kunt u bij uw thuiszorgorganisatie een rolstoel in bruikleen ontvangen voor maximaal tweemaal drie maanden. Daarna is het zelfs te koop.

U kunt dit bijvoorbeeld vinden bij Rivas zorghulpmiddelen .

Uitleen tijdelijke rolstoel is ook mogelijk via Jens revalidatieservice (www.uitleendirect.nl

Gehandicaptenparkeerkaart

Er zijn drie verschillende soorten parkeerkaarten; die voor bestuurders, voor passagiers en de gecombineerde kaart.

Om voor een bestuurderskaart in aanmerking te komen moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en de beschikking hebben over een auto die u zelf kunt besturen. Verder is uiteraard de ernst van de handicap een criterium, waarbij u maar een beperkte loopafstand mag kunnen overbruggen: dit eventueel met de gebruikelijke hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een kruk, rollator en/of prothese. De loopafstand wordt indien nodig door een keuringsarts vastgesteld; dit in principe voor alle drie de kaarten.

Bij een aanvraag voor afgifte van een bestuurderskaart (B) dient u de volgende stukken te overleggen:
-   het volledig door u ingevulde en ondertekende
    aanvraagformulier
-   een afschrift van uw geldige rijbewijs
-   een recente pasfoto
-   betalen legeskosten (€ 24,70 voor 2013)

Naast de hierboven genoemde bestuurderskaart is er ook een zogenaamde passagierskaart. Deze kaart is bedoeld voor degene, die geen auto (meer) kan rijden en bij het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van de hulp van de bestuurder van de desbetreffende auto.

Bij de aanvraag voor afgifte van een passagierskaart (P) dient u de volgende stukken te overleggen:
-   het volledig door u ingevulde en ondertekende
    aanvraagformulier
-   een recente pasfoto
-   betalen legeskosten (€ 20,50 voor 2009)

Een derde mogelijkheid is een gecombineerde kaart (met de vermelding BP op de kaart), waarbij u zowel aan de criteria van de bestuurderskaart als van de passagierskaart moet voldoen: bijvoorbeeld rolstoelgebonden personen, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en zelf een auto kunnen besturen.

Bij een aanvraag voor afgifte van een gecombineerde kaart (BP) dient u de volgende stukken te overleggen:
-   het volledig door u ingevulde en ondertekende
    aanvraagformulier
-   een afschrift van uw geldige rijbewijs
-   een recente pasfoto
-   betalen legeskosten (€ 20,50 voor 2009)

Elke kaart wordt in het algemeen verstrekt als deze:

  • alleen voor de aanvrager zelf bedoeld is
    (dus geen gemeenschappelijk gebruik).
  • langdurig noodzakelijk is ( het probleem heeft
    een blijvend karakter.

De kosten voor de gehandicaptenparkeerkaart worden jaarlijks herzien. U vraagt de kaart aan via een formulier dat u krijgt bij de afdeling Publiekszaken in de hal van het stadhuis.

Gehandicapten parkeerplaats

Eigenaren van een auto op eigen naam die in het bezit zijn van een bestuurderskaart kunnen soms een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij de woning krijgen.
De beschikbare parkeerplaatsen in de directe omgeving van uw woning moeten dusdanig vaak bezet zijn dat parkeren vaak niet mogelijk is.
Ook let de gemeente op de verkeersveiligheid, die door de aanleg van de gehansicapteparkeerplaats niet verstoord mag worden.
De gemeente beoordeelt of hier in uw situatie sprake van is.

Via het klantcontactpunt Gorinchem is een aanvraagformulier te verkrijgen.

Bij een aanvraag voor toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats als bijlage toevoegen:
-   een kopie van uw geldige bestuurderskaart (voor en achterzijde)
-   een kopie van het kentekenbewijs met zowel uw naamals het kenteken van uw auto erop.
-   een kopie van uw geldige rijbewijs