Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Vervoer

Lokale collectieve vervoersystemen

Aanvullend collectief vervoer is bedoeld voor mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Bijvoorbeeld vanwege een ziekte of een beperking.
Het voordeel van collectief vervoer is dat de chauffeur u bij de deur ophaalt en hulp geeft bij het in- en uitstappen.
Een nadeel is dat u meestal niet meteen naar de plaats van bestemming rijdt. Vaak is een omweg nodig om iemand anders op te halen of iemand ergens af te zetten. In collectief vervoer reist u vaak met meer mensen tegelijk, net als in het openbaar vervoer. Er zijn verschillende vormen van aanvullend collectief vervoer:

  • Lokaal collectief vervoer van de gemeente. Voorbeeld is de MolenHopper. Dit is vaak een achtpersonenbusje of personenauto, rolstoelbusjes en rolstoeltaxi's. Dit betreft het regionale vervoer.
  • Reisservice van Valys voor mensen met een handicap. Dit betreft het vervoer voor buiten de eigen regio.

De vervoersvoorziening De Molenhopper kunt u aanvragen via het Klantcontactpunt in de hal van het stadhuis, balie 1 /2.
Zij hebben ook aanvraagformulieren en folders voor De Valys. Een aanvraag voor De Valys kunt u rechtstreeks bij Valys indienen (zie adres in folder)’.

Bestel de molenhopper gratis 0800 - 2345656

MolenHopper

De MolenHopper is een taxi en op de eerste plaats bedoeld voor ouderen en gehandicapten. Deze 'goedkope' taxi is bedoeld voor mensen met een mobiliteitsbeperking, maar kan ook door andere inwoners van de regio worden besteld. Anders dan bij de reguliere taxi moet de klant rekening houden met flexibele ophaaltijden en omrijdmogelijkheden.

Tarief per zone De Molenhopper is voor 2013 vastgesteld op 0,56
Rit enkele reis door  Gorinchem is nu 1,12 euro.

Klachten
De gemeente vindt het belangrijk dat u tevreden bent over het vervoer. Daarom vraagt de gemeente u om een klacht in te dienen indien u niet tevreden bent. Belangrijke wijziging is dat u vanaf 1 januari 2010 uw eigen bijdrage terug kunt krijgen, indien uw klacht gegrond wordt verklaard.
Dit bedrag wordt aangevuld met een (financiële) genoegdoening.
Klachten kunt u schriftelijk indienen bij het Servicebureau Molenhopper, Stadhuisplein 1, 4205 AZ  Gorinchem.
Tel. nr. is:            (0183) 65 97 60
Internet :            info@molenhopper.nl
Website :            www.molenhopper.nl

Meer informatie over de MolenHopper of de extra diensten/tarieven kunt u krijgen via de MolenHopper-informatielijn: 0900-2330233 (lokaal tarief) of de website van de MolenHopper: www.molenhopper.nl. U kunt ook contact opnemen met het Klantcontactpunt van de gemeente Gorinchem, telefoon: 4 183, of via www.klantcontactpunt.nl

Gemeente sluit nieuw contract met MolenHopper.

Gorinchem heeft een nieuw contract met de MolenHopper. Het nieuwe contract gaat per 16 december 2016 in. Voor Gorinchem rijdt dan vervoersbedrijf Juin

Gorinchem gaat voor extra comfort
Het nieuwe contract met de Stichting MolenHopper heeft voor de inwoners van de gemeente Gorinchem extra voordelen. Daarmee wordt het vervoer meer op maat gemaakt.

De extra voordelen voor u op een rij geplaatst:

1 Afgesproken is dat de chauffeurs altijd uitstappen om de passagiers bij het in- en uitstappen te helpen.
2
U kunt telefonisch gewaarschuwd worden, dat de MolenHopper binnen 5 minuten bij u is.
3  Er kunnen passagiers mee die geen pas hebben. Zij kunnen tegen een lager tarief meereizen.
Er komt een mogelijkheid voor een kortere aanmeldtijd. Wanneer u binnen 30 minuten wilt  vertrekken, kunt u dat aangeven bij uw reservering. Dit brengt wel extra kosten met zich mee.
U krijgt een korting als een rit langer mag duren dan eigenlijk is toegestaan.
U kunt rechtstreeks naar uw bestemming worden gebracht. Dit brengt wel extra kosten met zich mee.
7  U kunt verder reizen dan de vijf zones die normaal als maximum gelden.
8  U kunt gratis gebruik blijven maken van een automatische betaling van uw eigen bijdrage.

Valys

Wat betaalt u voor een Valyspas?

De Valyspas kost eenmalig € 6,80. Wanneer men een verzekering voor € 1.00 extra bovenop de paskosten aanvraagt, betaalt men bij verlies of diefstal slechts € 1.00 voor een vervangende pas.

U krijgt een persoonlijk kilometerbudget waarmee u voor € 0,20 per kilometer kunt reizen. Het kilometerbudget is 450 kilometer voor een kalenderjaar. Is dit budget op, dan kan men nog steeds gebruik maken van Valys, maar dan betaalt men € 1.22 p/km. Het kilometerbudget wordt toegekend naar rato, ontvangt de reiziger in het midden van het jaar de pas, dan wordt er een kilometerbudget toegekend van 225.

Kunt u door medische problemen niet met de trein reizen en hebt u geen ander vervoermiddel? Dan komt u misschien in aanmerking voor een hoog persoonlijk kilometerbudget van 2250 kilometer. Hiervoor hebt u een indicatieadvies nodig van Argonaut BV.  Dit indicatieadvies is gratis. 
U krijgt bij de Valyspas een vragenlijst. Door deze in te vullen kunt u zien of een aanvraag voor het hoge kilometerbudget zin heeft. De ervaring leert echter dat dit hoog persoonlijk km-budget bijna nooit wordt toegekend.

Hebt u een hoog kilometerbudget aangevraagd en heeft Argonaut BV dit afgewezen, dan kunt u een brief sturen waarin u schrijft dat u het niet eens bent met de afwijzing. Zo nodig kunt u daarna in beroep bij de rechtbank en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.  
Let op: kilometers die u in een kalenderjaar niet hebt gebruikt, vervallen. U kunt ze niet meenemen naar het nieuwe jaar.

Wilt u de Valys bestellen bel dan 0900 - 9630

Meer informatie www.valys.nl