Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Signalerend huisbezoek

Voor eenmalige informerende (signalerende) huisbezoeken aan senioren vanaf 75 jaar , wordt de ouderenadviseur ondersteund door vrijwilligers. Deze groep senioren wordt eerst schriftelijk op de hoogte gesteld van een mogelijk bezoek. Na instemming maakt de vrijwilliger vervolgens telefonisch een afspraak voor een huisbezoek; ook kan dan informatie over wonen, zorg en welzijn worden gegeven.

Het belangrijkste wat de vrijwillige ouderenadviseur doet is, met de senior een lijst met vragen invullen. Op deze manier wordt duidelijk of er problemen zijn of dat er op de een of andere manier extra aandacht moet worden besteed aan de senior. De vrijwilliger meldt dit laatste aan de ouderadviseur die een huisbezoek regelt.

Deze lijst wordt anoniem verwerkt in een rapport dat voorgelegd wordt aan de gemeente en waar beleid op gemaakt wordt, bijvoorbeeld op woongebied.