Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Regionale Sociale Dienst (RSD), Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en de Avelingengroep is nu AVRES


Inleiding

Het sociale stelsel in Nederland is een recht voor iedere inwoner van Nederland. We hebben er met elkaar voor betaald en mogen er dan ook zonder schroom in voorkomende gevallen gebruik van maken. U kunt dus als u aan de voorwaarden voldoet een beroep doen op AVRES.

Avres is een samenwerkingsverband tussen de voormalige afdelingen Sociale Zaken van de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Lingewaal. Nieuw-Lekkerland, Liesveld, Leerdam en Zederik.

Avres is gevestigd aan het Stadhuisplein 30, 4205 AX Gorinchem.

Bezoekadres cliënten (zijn alle burgers):

Gebouw "Het Werkplein"
Stadhuisplein 1, Gorinchem

De openingstijden van de balies zijn:
Ma t/m vr: 08.30 - 16.30 uur
Postadres:

Postbus 50, 4200 AB Gorinchem
e-mail              : info@avres.nl
website           : www.avres.nl
tel.: 0183 - 650200

Telefonisch spreekuur cliënten: iedere werkdag uitsluitend tussen 09.00 en 12.00 uur.

Avres is voor de gemeente Gorinchem belast met de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers / -zelfstandigen (loaw/loaz), de bijzondere bijstand, diverse minimaregelingen, de reïntegratie richting arbeidsmarkt van cliënten, niet-uitkeringsgerechtigden en inwoners met een uitkering ingevolge de Algemene nabestaanden wet (Anw) en de Wet Inburgering.

Aan de balies in "het Werkplein" op het Stadhuisplein in Gorinchem, kunnen de cliënten terecht voor de volgende zaken:

  • het aanvragen van bijzondere bijstand, of andere inkomensondersteunende voorzieningen;
  • het aanvragen van algemene bijstand voor kosten van levensonderhoud door inwoners van 65 jaar en ouder;
  • het doorgeven van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van of het recht op uitkering;
  • en algemene informatievragen (onder andere over de Wet inburgering).

U zult zich altijd moeten melden met een legitimatie-bewijs.

Omdat regelingen regelmatig worden gewijzigd is het onmogelijk op deze site up-to-date te zijn. Voor informatie over zaken betreffende AVRES kunt u het beste meteen gaan naar de site van AVRES: www.avres.nl

Collectieve verzekering

Het is mogelijk u collectief te verzekeren voor de ziektekostenverzekering (basisverzekering). Niet alleen werkgevers mogen collectieve verzekeringen aanbieden, maar ook patiëntenverenigingen, ouderenbonden en andere organisaties.
AVRES heeft voor de minima in de gemeente Gorinchem ook een collectieve verzekering afgesloten.

De premie voor de basisverzekering VGZ Natura Polis bedraagt per 1 januari 2013 € 101,47 per maand. De premie voor de aanvullende collectieve verzekering VGZ Gemeentepakket "Compleet" bedraagt € 24,15 per maand. Als u dit pakket kiest, dan betaalt u € 125,62 per verzekerde per maand.

Het verplicht eigen risico stijgt in 2013 naar € 350,00 per persoon per jaar. Dat is een fors bedrag. Zeker als u dat in één keer moet betalen. Wilt u uw verplicht of vrijwillig eigen risico graag gespreid betalen? Dat kan vanaf 1 januari 2013.

Hiervoor dient u contact op te nemen met de klantenservice van VGZ via het telefoonnummer 0900-0750 (lokaal tarief).

U kunt de collectieve verzekering aanvragen via AVRES. Aandachtspunt is dat de inkomensnorm om van deze verzekering gebruik te maken 110% van de bijstandsnorm is.

Cliëntenraad Avres

AVRES beschikt over een regionale cliëntenraad. Dit is een onafhankelijke organisatie die Avres gevraagd en ongevraagd adviseert over alle onderwerpen die met het sociale beleid in de regio te maken hebben. Zij heeft als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de (financiële) positie van mensen die rondom de armoedegrens leven.

Voor nadere informatie over deze cliëntenraad kunt u zich wenden tot : de secretaris van de cliëntenraad, mevr. M. Stolker, tel.: 06 - 17966340 of per email: info@clientenraadavres.nl
De cliëntenraad van AVRES heeft nu ook een eigen website. Deze is te vinden onder: www.clientenraadavres.nl