Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Persoonlijke gezondheid en veiligheid

Tien tips:
gezond oud worden en gezond blijven

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie heeft tien tips opgesteld om gezond oud te worden en te blijven, zowel op lichamelijk als geestelijk vlak.

    * Zorg dat u steeds een of meer doelen heeft om u op te
       richten.
    * Bewaar uw gevoel voor humor en wees niet lang kwaad.
    * Beweeg tenminste 3x per week een half uur.
    * Zorg voor voldoende slaap.
    * Probeer te leren van verliezen, teleurstellingen en tegen-
       slagen.
    * Koester vriendschappen en onderhoud uw contacten.
    * Denk regelmatig aan alles waar u dankbaar voor of trots
       op bent.
    * Streef er naar om te zorgen voor mensen of dieren.
    * Wees matig met eten en drinken.
    * Geniet van de kleine dingen in het leven.

Een toelichting op deze tips vindt u op www.ouderenpsychatrie.nl.

U kunt ook schrijven naar:
Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie
Oude Arnhemseweg 260
3705 BK Zeist

Valpreventie voor ouderen in het Beatrixziekenhuis

Ouderen van 65 jaar en ouder kunnen tweewekelijks terecht op de valkliniek van het Beatrixziekenhuis. Ouderen die (herhaaldelijk) vallen, zonder dat hiervoor duidelijk aanwijsbare redenen zijn, ontvangen hier praktisch advies. Dit helpt hen om minder vaak of in het geheel niet meer te vallen. Daarnaast kan het de angst om te vallen verminderen. Tijdens één bezoek vinden alle benodigde onderzoeken plaats en wordt een behandelplan opgesteld.

Preventie
Landelijke gegevens tonen aan dat 30 tot 50% van de ouderen minimaal eenmaal per jaar valt. Vallen is dus een serieus probleem onder de oudere bevolking. ‘Vallen kan ervoor zorgen dat ouderen niet meer durven te lopen’, vertelt Kim Mudde, verpleegkundig specialist in opleiding in het Beatrixziekenhuis. ‘En dit kan problemen opleveren als isolement of depressie. Vanuit de valkliniek zetten we daarom stevig in op valpreventie voor de ouderen binnen onze regio. Door een goede analyse kunnen we advies op maat geven.
Dit zorgt ervoor dat het vallen, en ook de angst voor het vallen, in de toekomst verminderd kan worden. Hierdoor kunnen ouderen ook langer zelfstandig thuis blijven wonen.’

Snel duidelijkheid
Het team van de valkliniek bestaat uit een klinisch geriater, een verpleegkundig specialist in opleiding, een fysiotherapeut en een ergotherapeut. ‘Door de nauwe samenwerking heeft de patiënt snel duidelijkheid’, zegt Esther van Vugt, klinisch geriater in het Beatrixziekenhuis. ‘Alle benodigde onderzoeken vinden in één dagdeel plaats. De bevindingen worden vervolgens met de patiënt en diens naasten besproken, waarna een advies wordt opgesteld. Dit kunnen medische adviezen zijn, maar ook adviezen voor het dagelijks leven of aanbevelingen voor deskundige hulp, zorg en opvang.’ Voor een afspraak op de valkliniek is een verwijzing van de huisarts nodig.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over de valkliniek kijk op www.beatrixziekenhuis.nl of bel met Rivas Zorglijn 0900-8440.

Valpreventiegids

In deze uitgebreide kennisgids wordt de meest recente informatie gegeven over verschillende thema's als:
  • Wat is valpreventie en waarom is dit belangrijk?
  • Wat zijn de meest voorkomende oorzaken bij vallen?
  • Welke maatregelen kunnen in huis genomen worden om vallen te voorkomen.

Ga naar: De Valpreventiegids

Alstublieft: iets extra’s voor zelfstandigheid op hoge leeftijd

Graag helpen wij u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Dat doen we nu ook met de tips van Alleszelf.nl.
Welke kunt u gebruiken?

16 manieren om eenzaamheid aan te pakken: https://www.alleszelf.nl/eenzaamheid
14 platforms om betaalde diensten te vinden : platforms om betaalde diensten te vinden   https://www.alleszelf.nl/betaaldediensten
10 tips om het beste uit uw hulp in huis te halen : https://www.alleszelf.nl/besteuithulpinhuis
10 digitale agenda’s om zorg te organiseren : https://www.alleszelf.nl/digitaleagenda
10 platforms om vrijwilligers te vinden : https://www.alleszelf.nl/vrijwilligers
10 beweegtips op hoge leeftijd : https://www.alleszelf.nl/bewegen
7 woontips voor een comfortabel en veilig huis : https://www.alleszelf.nl/7tipszelfstandigwonen
7 manieren om computerles te krijgen : https://www.alleszelf.nl/computerles
7 tips  tegen  babbeltrucs : https://www.alleszelf.nl/babbelaars
6 alarmeringsaanbieders voor extra veiligheid : https://www.alleszelf.nl/alarmering
5 tips voor woonplezier met een stekker : https://www.alleszelf.nl/woonpleziermetstekker
3 telefoondiensten voor meer contact : https://www.alleszelf.nl/telefoondiensten

 
What do you want to do ?
New mail
Langer thuis in huis
 
Veel informatie over langer wonen in huis op : https://langerthuisinhuis.nl/
 
What do you want to do ?
New mailhttps://langerthuisinhuis.nl/
 
What do you want to do ?
New mail