Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Persoonlijke gezondheid en veiligheid

Politie-eenheid Rotterdam, basisteam Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

‘De mens lijdt het meest door de dingen die hij vreest’.

Criminaliteit is een populair onderwerp.  Als u alle berichten in de media volgt en naar de aangedikte verhalen van buren of kennissen luistert, dan krijgt u al gauw de indruk dat het erg onveilig is in Nederland. Dat valt echter reuze mee, zeker voor senioren.
Zo laat onderzoek van de politie zien dat ouderen, in vergelijking met andere groepen, juist minder vaak slachtoffer van criminaliteit zijn. Desondanks blijken juist senioren zich onveilig te voelen.

In plaats van u te laten leiden door angstgevoelens, zou u ook kunnen nagaan waar die gevoelens vandaan komen. Zijn het bijvoorbeeld de donkere steegjes in de buurt, de jongeren die in groepjes rondhangen, bent u bang voor inbraak of kijkt u vaak naar enge mediaberichten?
Op het moment dat u weet waardoor u zich onveilig voelt, kunt u nagaan of hier iets aan gedaan kan worden.

U kunt zich ook afvragen:
Is er iets dat ik zelf kan veranderen waardoor ik mij veiliger voel? Kan ik met andere mensen en/of instanties samenwerken om de veiligheid te verbeteren?

Bijvoorbeeld:

Veilig wonen en leven
Is mijn woning veilig (hang en sluitwerk en voldoende verlichting)? Kijk eens rond in en om uw woning of alles wel veilig is. Bekend is het ramen lappen op een krukje. Met een stevige trap vergroot u de veiligheid. Heel veel ongelukken gebeuren gewoon in en om het huis.

Veilig op straat
De gelegenheid maakt de dief. (slordig en onoplettend) Denk aan de pinpas en zakkenrollerij.

Heb ik goed en degelijke schoenen aan? Is de weg goed verlicht en welke weg heeft de beste bestrating.

Oplichters aan de deur
Voorzichtigheid is de moeder der wijsheid. Trap niet in smoesjes.

Senioren en het verkeer
Denk aan het gebruik van medicijnen en alcohol in het verkeer. Kijk extra voor u over gaat steken.

Aangifte doen
Wanneer u toch iets is overkomen, doe dan altijd aangifte bij de Politie. Het is belangrijk dat u aangifte doet, voor uzelf, voor de anderen en voor de politie. Het is goed voor de verwerking van dat gene wat u overkomen is.

Resume:
Doe altijd aangifte;
Registreer uw kostbaarheden;
Maak foto’s van uw waardevolle spullen (bijvoorbeeld: klok, juwelen, antiek, enz.);
Merk uw waardevolle spullen met uw postcode en huisnummer;
Bij de politie kunt u altijd voor informatie terecht.

Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf of verkeersongeval, dan kunt u hulp krijgen van Bureau Slachtofferhulp.  Telefoonnummer van het landelijk bureau Slachtofferhulp Nederland: 030 – 2340116,

Bent u getuige van een verdachte heterdaad situatie schroom niet maar bel 112.

Belangrijke telefoonnummers:

Alarmnummer 112

Spreek kalm en duidelijk en hang niet eerder op voordat men aan de andere kant is uitgevraagd.

Algemeen politienummer 0900 – 8844: Geen spoed wel politie!

Het blokkeren van uw pinpas of pincode:

Bank en/of pincode                0800 – 0313

ING-pas en/of pincode            058 – 2126000

Rabobankpas en/of pincode  0499 – 499112

Deze telefoonnummers zijn 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. Bel direct of in ieder geval zo snel mogelijk.

Landelijk bureau Slachtofferhulp Nederland: 030 – 2340116

Zijn er nog vragen, neem contact op met de Wijkagent van uw wijk
via telefoon 0900 - 8844 :

De wijkagenten zijn als volgt:

Elroy Asmus voor de Gildenwijk-Stalkaarsen;

Dennis den Besten voor de Haarwijk en Lingewijk;

Ron van Hemert voor de Binnenstad;

Mark den Hartog voor Gorinchem Oost;

Willem Doesberg vliegende keep voor alle wijken.

 

Wijkcoördinatoren van de gemeente

Ella Hendriks         Binnenstad
Plonia Boer           Gildenwijk, Stalkaarsen, Schutterswijk en Vroedschapswijk.
Plonia Boer           Haarwijk
Nicole Colijn          Lingewijk
Otteline van Son      Gorincherm Oost (incl. Dalem en Wijdschild)