Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Persoonlijke gezondheid en veiligheid

Let op!

Wanneer u zelfstandig woont, moet u zich ervan bewust zijn dat u ook een eigen verantwoordelijkheid heeft.
Als u van mening bent dat u bij een calamiteit uzelf niet zelfstandig kunt helpen/redden, moet u dit kenbaar maken aan b.v. buren. huismeester of wijkbeheerder.

Brandpreventie

In de praktijk blijkt dat de meeste branden ontstaan door menselijke fouten. De veiligheid in huis staat of valt in de eerste plaats met hoe u zelf met brandgevaarlijke activiteiten en situaties omgaat.

Om brand zoveel mogelijk te voorkomen kunt u de volgende stelregels aanhouden:

    *   Laat apparaten en afvoerkanalen regelmatig controleren.
        U kunt hierbij denken aan uw cv, de geiser, de
        schoorsteen, de ventilatie en de afzuigkap.
    *  Wees voorzichtig met lichtontvlambare schoonmaakmid-
        delen, zoals (was)benzine en spiritus.
    *  Met het oog op de aantrekkingskracht van kinderen op
        vuur: laat geen lucifers of aanstekers in huis rond-
        slingeren en wees alert bij de barbecue.
    *  In veel gevallen geldt dat u steeds moet blijven opletten.
        De meeste branden ontstaan bij alledaagse bezigheden,
        zoals bij het koken, het branden van waxinelichtjes en
        kaarsen vlak bij gordijnen of in de nabijheid van een
        boekenkast.
    *  Let ook op brandgevaarlijke kleding; lees hiervoor eerst
        de labels.
    *  Om brand tijdig te kunnen ontdekken, wordt u aangeraden
        één of meerdere rookmelders op te hangen.

Wat te doen in geval van brand

Mocht het een en ander toch onverhoopt mis gaan dan zijn er in geval van brand de volgende stelregels:

    * Blijf kalm.
    * Waarschuw buren en/of de overige bewoners.
    * Vlucht volgens uw eigen vluchtplan.
    * Houdt deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u.
    * Blijf dicht bij de grond.
    * Gebruik nooit de lift.
    * Bel NA ONTSNAPPING direct 112.

Directe hulp bij brandwonden
Wanneer u zelf of een ander in brand staat, probeer niet in paniek te raken. Blijf kalm en ga zeker niet rennen, want daardoor wakkeren de vlammen aan.

Handel als volgt:

    *  Doof de vlammen. Dit kan met water, maar ook door over
       de grond te rollen of met een blusdeken.
    *  Begin direct met het koelen van de wond. Koel het liefst
       met zacht stromend, lauw leidingwater. Is dit niet bij de
       hand dan kan koelen ook met bijvoorbeeld slootwater of
       natte doeken.
    *  Koel tenminste 5 minuten. Langer is beter, maar pas dan
       wel op voor onderkoeling. Bij verbranding door chemische
       stoffen (bijtende producten) minstens 30 minuten koelen.
    *  Verwijder tijdens het koelen de kleding, als deze niet aan
       de huid gekleefd zit.
    *  Waarschuw de huisarts als er blaren zijn of als de huid er
       aangetast uitziet. Doe dit altijd als de brandwond is veroor-
       zaakt door een chemisch product of electriciteit.
    *  Bedek de brandwond met steriel verband. Bij grotere
       wonden met een schone doek of een schoon laken.
    *  Smeer nooit iets op de brandwond!
    *  Geef het slachtoffer nooit te eten of te drinken.
    *  Stel het slachtoffer gerust.
    *  Zorg dat het slachtoffer zittend wordt vervoerd. Het hoofd
       moet altijd hoger zijn dan de rest van het lichaam in
       verband met mogelijke vochtophoping.

Met algemene vragen over de veiligheid in en om uw huis kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Consument en Veiligheid, te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, via telefoonnummer 020 – 5114567, via de website: www.veiligheid.nl  of e-mail: info@veiligheid.nl

Voor meer informatie over veilig wonen kunt u eventueel ook contact opnemen met de Woonbond, te bereiken via telefoonnummer 020 – 5517700, via de website www.woonbond.nl of de Vereniging Eigen Huis, te bereiken via telefoonnummer 030 – 4507750.