Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Vragen en klachten over de gezondheidszorg?

juni 2017

Waarover belde u?

Met vragen over de zorg kunt u terecht bij het Adviespunt Zorgbelang Zuid-Holland. Onze cliëntondersteuners geven u informatie en advies bij uw vragen over de zorg. Iedere maand staat hier een geanonimiseerd voorbeeld van een vraag of klacht.

Ongeluk in het verpleeghuis
Mevrouw A. meldt zich bij Zorgbelang. Ze vertelt dat haar man dementerend is en ook niet meer zelf kan lopen. Hij woont al vele jaren in een verpleeghuis. Bij de verplaatsing vanuit zijn rolstoel naar het bed is hij uit de tillift gevallen. Hij heeft hierbij een grote wond aan zijn hoofd opgelopen. Gelukkig is hij hiervan aan het herstellen, maar zijn vrouw is toch erg geschokt dat dit heeft kunnen gebeuren. Mevrouw wil weten wat ze met haar klacht kan doen.

Zorgbelang antwoordt
Er zijn meerdere manieren om de klacht bespreekbaar door. Zo heeft het verpleeghuis een klachtenfunctionaris. Deze kan haar helpen om het gesprek aan te gaan met de zorgverleners. Als dit niet tot een oplossing leidt, kan ze ook een klacht indienen bij de klachtencommissie van het verpleeghuis. Verder kan ze een melding doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg of naar het Medisch Tuchtcollege.

Mevrouw kiest er voor om haar klacht in te dienen bij de klachtencommissie van het verpleeghuis. Ze besluit haar klacht ook te melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg, omdat zij het gebeurde ziet als voorbeeld van de structurele problemen die spelen binnen het verpleeghuis.
Enige tijd later meldt ze dat haar klacht gegrond is verklaard. Naar aanleiding van haar klacht zullen de protocollen rond het gebruik van de tillift worden aangescherpt.

Heeft u een vraag, dan kunt u op werkdagen bellen naar onze cliëntondersteuners, telefoon (088) 929 40 40. E-mail: clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl.  Website: www.zorgbelang-zuidholland.nl.