Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Website navigatie

Nieuwtjes

11 mei

Reservisten voor de zorg gezocht: Beatrixziekenhuis zet zich in met proeftuin


Het Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis in Gorinchem neemt met twee verpleegafdelingen deel aan de ‘proeftuin Nationale Zorgreserve’. Het is het tweede ziekenhuis in de regio Zuid-Holland Zuid, na het Albert Schweitzer ziekenhuis, dat deelneemt aan deze proeftuin. Het doel van de proeftuin is om regionaal te onderzoeken wat er nodig is om zorgreservisten duurzaam in te zetten in crisistijd.
Anja Blonk, directeur Beatrixziekenhuis: ‘De huidige gezondheidscrisis laat zien dat er in tijden van nood extra veel handen in de zorg nodig zijn. We zagen tijdens de eerste coronagolf bovendien dat uitgestroomde zorgprofessionals stonden te popelen om zich in te zetten in de ziekenhuizen. Vraag en aanbod bij elkaar brengen, is dus kansrijk en hard nodig. Ik ben trots dat wij deelnemen aan deze proeftuin. Want zo helpen we mee om erachter te komen wat er nodig is om zorgreservisten op landelijke schaal in tijden van crisis duurzaam in te kunnen gaan zetten.’

Start proeftuin
De proeftuin in het Beatrixziekenhuis start 25 mei op de afdelingen chirurgie en cardiologie/neurologie. Duo’s van verpleegkundige zorgreservisten lopen tijdens de proeftuin mee met zorgprofessionals van het Beatrixziekenhuis en draaien volledige diensten mee. Teunis Koppelaar, verpleegkundige en zorgcoördinator: ‘Tijdens deze proeftuin willen we zo veel mogelijk leren. We hopen antwoord te krijgen op vragen zoals “Welke taken kunnen we bij zorgreservisten neerleggen? Hoe kunnen zorginstellingen reservisten optimaal inzetten? Wat werkt wel en wat werkt niet?”. Ik vind het mooi om daar als Beatrixziekenhuis een bijdrage aan te kunnen leveren. Uiteindelijk hopen we door deelname aan deze proeftuin kennis op te doen om zorgreservisten zo goed mogelijk inzetbaar te maken in de hele regio.’

Werving reservisten gestart
Reservisten zijn uitgestroomde zorgmedewerkers die hun kennis en ervaring op peil hebben gehouden en die in tijden van crisis kunnen worden opgeroepen. Werving van kandidaat-zorgreservisten is gestart via www.nationalezorgreserve.nl. Hier kunnen uitgestroomde zorgprofessionals kijken of zij aan het profiel van reservist voldoen en zich inschrijven. Als zorginstellingen snel extra medewerkers nodig hebben, kunnen zij zich melden bij Nationale Zorgreserve en gekoppeld worden aan reservisten. Teunis Koppelaar: ‘Zeker in tijden van crisis kampt de zorg met capaciteitstekorten: er zijn gewoon te weinig verpleegkundigen en verzorgenden. Ik heb tijdens deze crisis zelf gezien hoeveel mensen er zijn die een zorghart hebben en zich in zo’n tijd heel graag willen inzetten om zorgmedewerkers te ontlasten en patiënten te helpen. Het is voor ons heel waardevol om reservisten in de toekomst in te kunnen zetten.’

Nationale Zorgreserve is een programma van Stichting Extra ZorgSamen gefinancierd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

23 maart

Project Netwerkversterking 65+

Ben jij 65 jaar en ouder en voel jij je wel eens eenzaam of zou je iets willen betekenen voor een ouderen die zich eenzaam voelt? Dit is je kans!   

Het belang van sociale contacten is in deze tijd van Corona nog duidelijker geworden. Onder de Gorcumse ouderen voelt meer dan de helft zich eenzaam. Dit is meer dan het gemiddelde in Nederland. Voor aanspraak, gezelligheid of hulp zijn we aangewezen op de mensen om ons heen. Wie een klein of geen netwerk heeft, kan zich sneller eenzaam of buitengesloten voelen. Er kunnen meerdere factoren spelen waardoor het u niet meer lukt om uw sociale kring uit te breiden. In het project Netwerkversterking senioren 65+ bieden opgeleide netwerkcoaches op vrijwillige basis ondersteuning aan thuiswonende ouderen, die hun netwerk willen versterken.

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden? Dan kan dat via seniorennetwerk@stgorinchem.nl of u belt met het sociaal team 088-8928961, contactpersoon Süreyya Çardak.

 
Wandelgroep SeniorenFit is weer van start!

De wandelgroep is weer van start gegaan. We wandelen in groepjes van maximaal 4 personen.

Wanneer: Elke donderdagochtend om 10.00 uur  

Afstand: Ongeveer 5 km

Locatie: Wisselend

Aanmelden kan door contact op te nemen met Sanne van Driel van Gorinchem Beweegt. Haar emailadres is:  s.v.driel@gorinchem.nl of bel naar 06-51 02 80 19.

 
Zangwerkplaats Gorinchem

Op maandag hebben de volwassenen van de zangwerkplaats zangles. Het is een les van dik een uur in groepsverband. Naast zangtechniek, ademhaling, klank maken, toontreffen leer je tijdens het zingen ook over het notenlezen, van blad zingen, muziektheorie en je doet algemene muzikale kennis op.

Wanneer: Wekelijks op maandag om 19.30 uur (tot en met 2 november 2021)

Meer info: info@zangwerkplaatsgorinchem.nl (aanbod afhankelijk van de corona maatregelen)

 
Alles is beweegwinst!

Yes, vandaag neem ik de trap! Wist je dat je met dagelijkse activiteiten ook veel calorieën kunt verbranden? Je hoeft dus niet meteen naar de sportschool om voldoende te bewegen. Je kunt ook tijdens het dagelijks leven zorgen voor extra beweging

Activiteit                                            Aantal calorieën per uur

Traplopen                                           420 kcal

Actief spelen met (klein)kinderen         300 kcal

Tuinieren                                            280 kcal

Boodschappen doen                            260 kcal
 
Staand werk                                       220 kcal

Kinderen verzorgen                             180 kcal

Licht huishoudelijk werk                       180 kcal

Koken                                                 135 kcal


Uitdaging: plan in je dag een van bovenstaande activiteiten in. Kijk wat er bij je past en voer het in je dagritme in.

Wil je beter worden in Nederlands?

Wil je beter worden in Nederlands? Dan is het Taalpunt jouw ideale startpunt. Je krijgt uitleg over het aanbod. We geven advies welke cursus het beste bij je past. Samen kijken we waar je verder kan leren. Zo kun je oefenen in een groep, op school, of met een vrijwilliger. Iedereen is welkom. Je hoeft geen lid te zijn. Aanmelden niet nodig.

Wanneer: Elke woensdag tussen 10:00 en 12:00

Wie: de Bibliotheek AanZet Gorinchem, Groenmarkt 1, Gorinchem

Meer info: gorinchem@debibliotheekaanzet.nl en vraag naar het (online) aanbod

9 februari

Vacature lid Cliëntenraad Beatrixziekenhuis

De Cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis, onderdeel van Rivas Zorggroep, zoekt twee leden die willen bijdragen aan de kwaliteit van de ziekenhuiszorg in de regio Alblasserwaard, Gorinchem, Vijfheerenlanden, West Betuwe en Land van Altena. Er staat op dit moment één vacature open en per 1 juli 2021 ontstaat een tweede vacature.

De Cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van patiënten die zijn aangewezen op zorg van het Beatrixziekenhuis. De cliëntenraad bestaat uit negen personen.

In het Beatrixziekenhuis staat mensgerichte patiëntzorg op hoog niveau centraal. De Cliëntenraad draagt er mede aan bij dat de zorg wordt geleverd vanuit de behoeften en wensen van de patiënten. Onderzoek naar patiëntervaringen is voor de Cliëntenraad een belangrijk instrument om te weten wat er leeft. De Cliëntenraad wordt betrokken bij beleidsonderwerpen van het ziekenhuis om daarin het cliëntenperspectief te vertegenwoordigen en geeft instemming en gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van het ziekenhuis.

Profiel
De Cliëntenraad zoekt een nieuw lid dat woont in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Enige ervaring en/of kennis van het zorglandschap strekt tot aanbeveling. Deelname vraagt om een tijdsinvestering van gemiddeld één à twee dagdelen per week plus het bijhouden van de actuele ontwikkelingen in de zorg. De Cliëntenraad zoekt, vanwege de man-vrouw verhoudingen in de raad, bij voorkeur dames die in de Cliëntenraad mee willen denken.

Wij bieden
Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is een onbezoldigde functie met een regeling voor onkostenvergoeding. Wij bieden u de mogelijkheid bij te dragen aan cliëntgericht werken in de regio in een boeiende (vrijwilligers)functie die u in aanraking brengt met actuele onderwerpen in de zorg een prettige samenwerking met enthousiaste en gedreven andere leden.

Interesse?
Heeft u belangstelling, dan kunt u uw sollicitatie uiterlijk 15 maart 2021, vergezeld van uw curriculum vitae richten aan Cliëntenraad Beatrixziekenhuis (ClientenraadBZ@rivas.nl) t.a.v. mevrouw N. Saarloos, ambtelijk secretaris, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem.
Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met mevrouw N. Saarloos: 0183 645116

 


TE KOOP: Mussenvilla

Wordt iemand nu lid van Groei & Bloei dan ontvangt hij of zij als welkomst geschenk een mussenvilla.
Omdat we ook veel waarde hechten aan onze bestaande leden wil de afdeling de bestaande leden laten profiteren!

In plaats van voor de normale verkoopprijs van € 32,50 kunt u de leuke mussenvilla's kopen voor €17 per stuk. Voorwaarde is dat de bestelling in één keer gedaan wordt door de afdeling en naar een centraal adres wordt gestuurd.

De mussenvilla is te bestellen tot uiterlijk 20-12-2020 door een mailtje te sturen aan onze penningmeester Dirk Naber. Schrijf in de mail hoeveel mussenflats u wilt bestellen en uw naam.

Wij regelen dan de bestelling en zullen u t.z.t. verder informeren over betaling en aflevering.

Bezoek ook onze website en facebook pagina
Blijf op de hoogte, check regelmatig de agenda op onze website www.gorinchem.groei.nl en lees de andere interessante mededelingen.

Kijk eens op onze facebookpagina Groei & Bloei. Regio Gorinchem en deel daar jouw tuinervaringen.

03 september

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen senioren


Seniorensoos bij Speeltuin- en Buurtvereniging West
Elke woensdagochtend wordt bij BSVW aan de Henri Knapstraat 44 van 9.30 tot 11.30 uur een seniorensoos gehouden waarbij iedereen van 55 jaar en ouder welkom is. De eerste woensdag van de maand is er een inloop met een kop koffie of thee. Tijdens de andere woensdagen van de maand worden er op de soos activiteiten georganiseerd. Men is niet verplicht om met de activiteit mee te doen alleen gezellig koffie drinken en een praatje maken kan natuurlijk ook.
Kom gerust eens vrijblijvend kijken. Wanneer u het leuk vindt om lid te worden van de soos, dan betaald u 25 euro per jaar voor het lidmaatschap en 1 euro inleg per keer voor de onkosten. Een kopje koffie en/of thee kost 0.85 cent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Weterings 0183-625809. U bent van harte welkom.

Activiteiten voor de komende tijd zijn:

Voorlopig is de seniorensoos gesloten i.v.m de coronacrisis