Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Nieuwtjes

31 juli

Hoe staat het met de zorg?

Regelmatig ontvang ik de Nieuwsbrief van Plus Magazine. Dit keer een themanummer over de stand van zaken ten opzichte van de zorg. U kunt het hier lezen.

U kunt zich ook aanmelden voor de gratis Nieuwsbrieven van PLUa Magazine. zie de site van Plus Magazine.

21 juli

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingenbibliotheek

Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis realiseert ‘Rivas Ruilbieb’

De Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis heeft met donaties van particulieren en bedrijven een zithoek met een ‘geef weg en zet neer’ bibliotheek gerealiseerd op de 1e verdieping van het ziekenhuis, de zogenaamde ‘Rivas Ruilbieb’. Dit is bedoeld als service aan de patiënten en hun bezoekers. Onlangs is de bibliotheek voor alle gasten van het Beatrixziekenhuis officieel geopend.

Lezen, lenen of meenemen en iets terugzetten
Het idee is, dat mensen die toch even moeten wachten in de bibliotheek een boek kunnen lezen of lenen. Als ze willen kunnen ze ook een boek mee naar huis nemen en daarvoor in de plaats een ander boek terug plaatsen. Daarnaast blijven de vrijwilligers van het ziekenhuis rondgaan op de afdelingen met boeken uit de kast, voor opgenomen patiënten die niet mobiel zijn.

Blij met donatie
De stichting is erg blij met de donaties en de zithoek die gerealiseerd is. Naast vele particulieren, doneerden bijvoorbeeld ook een bibliotheek en boekhandel Mandarijn uit Gorinchem een aanzienlijk aantal boeken. ‘We waarderen het enorm dat particulieren en bedrijven ons op deze manier willen helpen’ zegt Heidi Ruis, voorzitter van de werkgroep van de stichting. ‘Patiënten en hun bezoekers kunnen dankzij de zithoek en de Rivas Ruilbieb even ontspannen in een fijne omgeving.’

Meer informatie
Meer informatie over het Beatrixziekenhuis of over de stichting zijn te vinden op www.rivas.nl of via de Rivas zorglijn 0900 – 8440.

17 juli

Het keukentafel gesprek

U bent vast bekend met het Keukentafelgesprek? Dit is hét gesprek waarin de zorgbehoefte van iemand wordt bepaald. Om senioren met een zorgbehoefte goed voorbereid en met zelfvertrouwen het gesprek in te laten gaan, hebben we een informatief artikel opgesteld:https://www.zusterjansen.nl/keukentafelgesprek. Hierin worden alle vragen de senioren kunnen hebben voor, tijdens of na het keukentafekgesprek. Staan er tips in voor mantelzorgers en wordt de zorg vanuit het WIz en Zvw besproken.

13 juli

Theaterverwenmiddag voor senioren

Speciaal voor senioren heeft Fred Delfgaauw speciale verwenmiddagen geprogrammeerd voor senioren.
Entree € 25,00, foyer open 13.30 uur, aanvang voorstelling 14.30 uur. De entreeprijs is wat hoger dan u van ons gewend bent, maar daar krijgt u dan ook een volledig verzorgde middag voor terug. Voor de voorstelling krijgt u een heerlijk kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Na de voorstelling kunt u een drankje gebruiken en ook daarbij presenteren wij weer heerlijke hapjes. Bovendien is er na de voorstelling de gelegenheid om Fred Delfgaauw / Laura van Dolron  te ontmoeten en met hem / haar  een praatje te maken, de zogenaamde "meet and greet”.

Wachtkamer van de liefde


Fred Delfgaaiw    13 oktober

In de ‘Wachtkamer van de liefde’ zitten een aantal kleurrijke personages. Ze hebben allemaal een verhaal over hun zoektocht naar de liefde. De zoektocht naar de liefde is ook een zoektocht naar de reden van bestaan: zonder liefde en de wederkerigheid daarin, lijkt het leven zinloos. Die universele ervaring kent een scala aan verschijningsvormen, soms tragisch, soms hilarisch, maar altijd herkenbaar. Uiteindelijk wordt het weer een echte Delfgaauw-productie waar het publiek wordt verrast en op een ander been gezet.

Voor deze productie zijn Paul van Vliet, Hans Dorrestijn, Freek de Jonge, Jeroen van Merwijk, Rob Bloemkolk en Sjaak Bral benaderd om mee te schrijven aan deze soloproductie, om zodoende  een personage voor hun rekening te nemen die Fred Delfgaauw op onnavolgbare wijze tot leven zal laten komen.

Deze voorstelling van 13 oktober is op een paar kaarten na uitverkocht, maar we inventariseren graag de interesse, zodat we in het voorjaar nog zo’n middag kunnen organiseren.

WIJ


Laura van Dolron    24 oktober

Ik ga zeggen wie wij zijn, en dat is bijna onmogelijk, omdat bij alles wat ik zeg iemand denkt, “zo ben ik niet”. En dat zegt heel veel over wie wij zijn…
Laura van Dolron vraagt zich in WIJ af wat we bedoelen als we ‘wij’ zeggen. Wie zijn ‘wij’ en hoe bepalen we wie daar bij hoort en wie niet? WIJ gaat over nee-stemmers en ja-knikkers, over Kant en je kleiner maken dan je bent, over Beethoven en emoticons, over vluchtelingen en vluchters, over in het donker met je kind op een bootje stappen op de Middellandse zee, of je neus begraven in de krullen van je dochter…

De pers over WIJ: ‘Intens, krachtig, lief, integer en vol overtuiging’, ‘Ik ben in tijden niet zó klaarwakker uit een voorstelling gekomen’ en ‘Een must’. De tekst van WIJ bezit op zichzelf zoveel kracht dat deze in 2017 in boekvorm is verschenen.

Laura van Dolron creëerde haar eigen genre: stand-up filosofie. In haar voorstellingen wisselen humor en diepgang elkaar in razend tempo af. Ze doet op het podium wat een comedian doet, maar dan met meer poëzie en minder behoefte aan de lach. De pers noemde haar de vrouwelijke Woody Allen.

10 juli

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen kwetsbare oudere


Verdergaande samenwerking voor kwetsbare oudere patiënt bij Rivas

Kwetsbare ouderen goed in beeld krijgen zodat de overgang van het ziekenhuis naar huis nog beter verloopt. Met uiteindelijk het beperken van functieverlies, heropnames en overlijden. Dat is het doel van de pilot ‘Transmurale zorgbrug’ die onlangs succesvol is afgerond binnen Rivas. Deze wordt nu verder uitgerold in het Beatrixziekenhuis. Veelal concentreert de zorg voor ouderen in het ziekenhuis zich op de aandoening waarvoor de patiënt is opgenomen en te weinig op andere (potentiele) problemen. Aandacht voor aspecten als voeding, medicatiegebruik en mobiliteit is echter net zo belangrijk om patiënten ook thuis goed te kunnen begeleiden en vermijdbaar functieverlies tegen te gaan.

Soepele overgang naar huis
Direct bij opname wordt de kwetsbaarheid van een patiënt in beeld gebracht door middel van de Groningen Frailty Indicator (GFI). Blijkt iemand kwetsbaar, dan bekijkt het geriatrieteam vanuit medisch oogpunt welke problemen er, naast de aandoening, te verwachten zijn. Vervolgens vindt een gesprek plaats met de patiënt, de eerste contactpersoon, de verpleegkundige, de wijkverpleegkundige uit de thuiszorg en iemand van Rivas Zorgadvies. Tijdens het gesprek wordt de situatie van de patiënt geschetst, kan iedereen vragen stellen en wordt de ontslagdatum besproken. Zo hebben alle partijen de situatie goed in beeld en verloopt de overgang naar huis soepel.
 
Huisbezoeken
Het streven is om patiënten 24 weken na ontslag uit het ziekenhuis zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Daarvoor vinden in totaal vijf huisbezoeken plaats, naast de eventuele zorgmomenten. Het eerste huisbezoek vindt binnen 48 uur na ontslag plaats, waarbij de medicatie wordt gecontroleerd, de ingezette zorg besproken en waarin geïnventariseerd wordt welke aanvullende hulpmiddelen nodig zijn om de zelfstandigheid te bevorderen. Verder ligt de nadruk tijdens de huisbezoeken op aspecten als zorgbehoeften, behoeften op het gebied van activiteit in het dagelijks leven, op woongebied of voor wat betreft het sociale netwerk, problemen waar men tegenaan loopt en de rol van de mantelzorger.

Gerust gevoel
Patiënten zijn erg tevreden, onder andere omdat zij tijdens het gesprek op de afdeling al de gelegenheid krijgen om vragen te stellen aan alle betrokkenen. Verder is het prettig dat patiënten al tijdens het gesprek op de verpleegafdeling kennis hebben gemaakt met de wijkverpleegkundige. Bij thuiskomst zien zij dus een vertrouwd gezicht. Daarnaast zijn belangrijke zorghulpmiddelen al geregeld voordat zij ontslagen worden. Dit geeft zowel de patiënt als mantelzorger een gerust gevoel.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Beatrixziekenhuis en de thuiszorg bij Rivas, kijk op www.rivas.nl.

06 juli

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen brandveiligheid

Uitnodiging Workshop “BRANDVEILIGHEID”
25 augustus 2017

Brand is voor iedereen gevaarlijk, daarom moeten we dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Bent u al wat ouder of zorgt u voor iemand die wat ouder is? Dan is het goed om extra voorzichtig te zijn, zeker als u of één van uw zorgvragers wat minder mobiel bent/is.
Tijdens de workshop worden de gevaren van het inademen van rook besproken, het belang van vluchtwegen en het sluiten van binnendeuren. Tijdens de workshop gaan we zelf aan de slag en kijken we met elkaar hoe we ons huis zo brandveilig mogelijk kunnen maken.
We sluiten de workshop af met een gezamenlijke lunch.

Programma    :Vrijdag 25 augustus 2017
Locatie           :Bredeschool Gildenplein (Van Rappardhal), Wijnkoperstraat 5 A,  4204 HA     Gorinchem
Inloop            :09.30 uur
Aanvang        :10.00 uur

Aanmelden    :U  kunt zich tot uiterlijk 10 augustus 2017 aanmelden.
Per mail: mantelzorg@Gorinchem.nl of stuur onderstaande strook naar Lida van Rijn, Gemeente Gorinchem, Stadhuisplein 1, 4205 AZ, Gorinchem.
Voor 16 augustus 2017 ontvangt u bericht van deelname.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aanmelden
Naam                   :                                                                                        Dieet         :        
Adres                   :                                
Postcode              :                   
Tel. nr.                  :           
Emailadres          :
telefoonnummer  :                

30 juni

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen Alzheimercafé

Alzheimer Café in Gorinchem.

Elke tweede dinsdag van de maand een ontmoetings- avond in de dagbehandeling van verpleeghuis
Het GASTHUIS aan de Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem op het terrein van het Beatrixziekenhuis. Tel. 0183-64 57 00. Parkeergarage is gratis. Zaal open 19.00, aanvang 19.30, einde circa 21.30 uur

Dinsdagavond 11 juli 2017

Samen leuke dingen blijven doen!

Het is weer vakantietijd. Tijd voor ontspanning en samen fijne dingen doen. Voor mensen met dementie en hun omgeving is het nooit vakantie. De ziekte dementie zorgt er voor dat vaste bezigheden langzaam aan meer en meer wegvallen. Zo ook vaak de contacten met vrienden en familie. We horen vaak dat men niet goed weet hoe het samenzijn in te vullen. Op deze avond gaan we met elkaar uitwisselen wat fijne dingen zijn om met elkaar te doen.
We maken ook kennis met het boek: Op bezoek bij een dierbare met dementie. In dit boek staan ruimt 60 ideeën om samen te genieten.
En om de daad bij het woord te voegen zorgen we ervoor dat het vooral een gezellige avond wordt, met een drankje en een hapje.
U ben van harte uitgenodigd!

28 juni

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen personenalarmering

Personenalarmering

In deze seniorengids stond onder veilig wonen een artikel over mobiele alarmering. Deze dienst van Rivas bestaat niet meer. Wel is de personenalarmering nog helemaal in gebruik.

Met één druk op de knop hulp inschakelen. Met personenalarmering van Rivas roept u snel hulp in van buitenaf. Dat geeft een veilig gevoel. Voor uzelf, maar ook voor de mensen uit uw omgeving.
24 uur per dag verzekerd van hulp
Uw personenalarmering bestaat uit een alarmeringskastje en een zender met een alarmknop. Deze zender draagt u aan uw pols, om uw hals of aan de rand van uw rok of broek. Met één druk op de alarmknop schakelt u direct hulp in en kunt u spreken met een medewerker van Rivas. Onze medewerkers zorgen er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor dat uw oproep wordt beantwoord en hulp wordt ingeschakeld.

Hulp is onderweg
Met personenalarmering bent u ervan verzekerd dat hulp snel onderweg is. Hierbij heeft u de keuze uit twee mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen dat u in het geval van een alarmering geholpen wordt door:
•    iemand uit uw omgeving: bijvoorbeeld uw kinderen, mantelzorger of buren;
•    een Rivas-medewerker: deze is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar en heeft ervaring met dergelijke situaties. De medewerker verleent eerst de hulp die u nodig heeft en schakelt indien nodig de huisarts en/of ambulance in. Uiteraard informeert hij of zij ook uw familieleden als dat nodig is.

Alarmeringskastje
Het alarmeringskastje sluit u aan op uw vaste telefoonlijn. Uw alarmeringskastje heeft dan een vaste plek binnen uw huis. Mocht de medewerker u niet horen, omdat u niet kunt spreken of omdat u niet in de buurt van het kastje bent, dan stuurt hij of zij direct hulp naar u toe.

Tarieven personenalarmering
U betaalt vaste maandelijkse abonnementskosten, los van het feit of u in die maand wel of geen gebruik heeft gemaakt van het systeem.
Abonnementskosten
De abonnementskosten (incl. btw) bedragen:
•    € 19,50 per maand bij hulp door mensen uit uw omgeving;
•    € 21,50 per maand bij hulp door professionele Rivas-medewerkers.

Aansluitkosten
Voor de aansluiting van personenalarmering betaalt u eenmalig € 95,- aansluitkosten. Hierbij wordt in uw woning een alarmeringskastje geplaatst dat het contact tussen uw zender en Rivas Zorglijn regelt. Daarnaast krijgt u een zender die u om uw hals, pols of aan uw broek- of rokband kunt dragen. Rivas streeft ernaar de personenalarmering binnen tien dagen bij u aan te sluiten. Een spoedinstallatie is mogelijk, maar hiervoor betaalt u dan € 190,-. Aansluiting vindt dan plaats binnen twee werkdagen na ontvangst van een compleet ingevuld aanmeldformulier. Als u Rivas-pashouder bent of wordt, krijgt u € 20,- korting op de aansluitkosten.

Meer informatie
Het abonnement is inclusief een regelmatige controle van de apparatuur en gratis vervanging van de batterij. In bepaalde gevallen worden de kosten van de aansluiting en het abonnement geheel of gedeeltelijk vergoed door de gemeente, de zorgverzekeraar of de woningbouwvereniging. Voor meer informatie over en het aanvragen van personenalarmering neemt u contact op met Rivas Zorglijn 0900-8440.

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen personenalarmering

27 juni

Gratis stappenplan Buurtpreventie

Veel mensen hebben een onveilig gevoel in hun omgeving. U kunt samen met buurtgenoten een buurtpreventie opzetten Daarvoor is een stappenplan ontwikkeld om de buurt veiliger te maken. U kunt hier een
Gratis stappenplan Buurtpreventie bekijken:

In het stappenplan vindt u:

- Een volledig overzicht van stappen voor starten met buurtpreventie
- Praktische tips en handige informatie die direct is toe te passen
- Kennis en inzicht om de buurt veiliger te maken

Veel succes.

27 juni

bh-jura-green_sfeer-1

Samen of apart op één matras

Recent is er een onderzoek gehouden naar slapen op matrassen. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat ouderen liever op een apart matras sliepen dan samen op één matras.

Niet onderzocht is waarom senioren graag een eenpersoons matras gebruikt. Mijn mening is dat een groot matras erg zwaar is om te keren of op te maken. Ik denk dat daarom ook wordt gekozen voor een eenpersoons matras. U kunt alles over het onderzoek hier lezen. 

24 juni

Event 'Gezond ouder worden' op zaterdag 30 september

Rivas Leef& houdt op zaterdag 30 september een event met als thema ‘Gezond ouder worden’. Een leuke dag met heel veel activiteiten en een informatiemarkt waar u kennis kunt maken met onze diensten en producten. Dit alles voor het werken aan een gezonde leefstijl.

Bijzondere locatie
Het event vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur. De informatiemarkt en de workshops vinden plaats in de Grote Kerk op de Groenmarkt (Groenmarkt 7, 4201 EE Gorinchem), een bijzondere locatie die op zich al een bezoek waard is! De overige activiteiten worden gehouden op en rondom de Groenmarkt in het historische hart van Gorinchem.

Gratis deelname aan activiteiten
Tijdens het event kunt u genieten van een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Er is voor ieder wat wils. U kunt zelf actief bezig zijn, luisteren naar muziek, interessante lezingen bijwonen, nieuwe producten proeven en nog veel meer!
Met uw toegangskaart voor het event kunt u gratis deelnemen aan alle workshops in de Grote Kerk en alle activiteiten die speciaal tijdens dit evenement in de directe omgeving van de Grote Kerk plaatsvinden. Het volledige programma leest u binnenkort op deze website en ontvangt u samen met uw toegangskaart.

Aanbod event 'Gezond ouder worden'
Tijdens het event is van alles te doen, zoals een gezondheidscheck, gratis op de foto, langsgaan bij de pop-up-massagesalon, genieten van de proeverij van Rivas Maaltijdservice en een gevarieerd aanbod van diverse workshops.

Toegangskaart bestellen
Vul het aanmeldformulier in en u ontvangt ongeveer een maand van tevoren per mail uw toegangskaart, waarmee u gratis deel kan nemen aan alle activiteiten.

Vul het aanmeldingsformulier hier in. U kunt dan meteen een Rivas Voordeelpas aanvragen.

Meer informatie
    Datum: zaterdag 30 september
    Locatie: Groenmarkt 7, Gorinchem
    Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
    Kosten: gratis voor pashouders. U kunt u gemakkelijk online aanmelden en betaalt voor de Rivas Voordeelpas € 18,50 per gezin per jaar. U betaalt pas in 2018, maar kunt heel 2017 al gebruikmaken van alle voordelen. Niet-pashouders betalen €5,- voor het event of kunnen zich ter plaatse aanmelden als pashouder en meteen hun gratis toegangskaart voor het event in ontvangst nemen. <>

Aanmelden
Per gezin hoeft u slechts 1 formulier in te vullen, maar wel graag het totaal aantal personen vermelden.

20 juni

Tips over energie besparende verlichting

Onlangs is er een artikel verschenen over energie sparende verlichting. Hierin wordt uitvoerig uitleg en advies gegeven over het verbruik en de lichtopbrengst van verschillende verlichtingsbronnen.
De tips zijn praktisch van aard en gemakkelijk toe te passen voor iedereen die energie wil besparen en wil bijdragen aan een gezond milieu.

De website met de tips staan hier.

15 juni

Gezichten van dementie – 5e druk

Gijs Wanders, Herman van Hoogdalem

 17,95

Gezichten van dementie toont portretten van mensen die dementeren, door kunstenaar Herman van Hoogdalem. Deze portretten waren te zien in Studio Pulchri in Den Haag en het Drents Museum in Assen. Journalist Gijs Wanders interviewde verwanten en geliefden van de geportretteerde mensen met de ziekte van Alzheimer. In deze gesprekken stond de relatie tussen familie en de persoon met dementie centraal. Veranderingen in karakter en gelaatsuitdrukking maken een diepe indruk op de directe omgeving, waardoor de grote portretten soms confronterend kunnen zijn.

Gezichten van dementie is voor deze druk uitgebreid met een hoofdstuk over de vader van Gijs Wanders. In dit hoofdstuk interviewt Gijs zijn zus en moeder over de ziekte van hun vader en echtgenoot. Ook vertelt hij zelf zeer openhartig over hoe hij er zelf mee omgaat.

15 juni

Aanbod van trainingen, cursussen en workshops voor vrijwilligers.

Gemeente Gorinchem organiseert speciaal voor vrijwilligers cursussen en trainingen. U kunt deze inzien op de cursuskalender te vinden op http://www.vrijwilligersgorinchem.nl/styleit/10595/
Omdat veel senioren heel veel vrijwilligerswerk doen is het goed om goed te kijken of u wellicht een cursus of workshop kunt gebruiken. Deze cursussen dienen dus ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

De cursuskalender bevat o.a. :

·         een training Ondernemend werken voor vrijwilligersorganisaties

·         een cursus Praktijkvaardigheden EHBO

·         een workshop Grenzen stellen en assertiviteit

·         een cursus Crowdfunding, en

·         een informatieavond Verzekeringen voor vrijwilligers

Aanmelden
Onze cursussen en trainingen zijn gratis. Aanmelden doet u door de site van de gemeente te bezoeken en daar de aanmeldlinks te volgen.
Wacht niet te lang met aanmelden, want vol = vol.

15 juni

https://www.meeplus.nl/wp-content/uploads/2015/06/dscf4591_ouderen_NIET-gebruiken-voor-PGB.jpg

In gesprek met seniorenadviseur van MEE

Op woensdag 14 juni hadden de deelnemers van de Seniorensoos West een informatief gesprek met Chaymaa Arroudi, seniorenadviseur van MEE.

Tegenwoordig zijn er 2 senioradviseurs bij MEE, Ghaymaa Arroundi en Suzanne Visser. Zij werken in opdracht van de gemeente voor alle thuiswonende mensen van 55 jaar en ouder die woonachtig zijn in Gorinchem. Zij zijn er voor vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, arbeid en financiën/administratie. Er komen vragen zoals over huishoudelijke hulp, administratieve ondersteuning, financiële vergoedingen, personenalarmering, vervoer, eenzaamheid, etc. Ook familieleden en mantelzorgers kunnen bij hen terecht.
Deze dienstverlening is gratis en een verwijzing is niet nodig.

De werkwijze is dat ze huisbezoeken houden, inloopspreekuren hebben, signalerend huisbezoek begeleiden, aanzitten bij wijkoverleg, maar ook activiteiten worden door hen georganiseerd zoals de ontmoetingskamer in de welzijnsruimte van de Van Rappardhal en het Pop-up restaurant in POGO aan de Grote Haagsekade 124 en de begeleiding van studenten van het project Student4Buurt.

De huisbezoeken zijn volgens afspraak naar aanleiding van vragen via het Klant Contact Punt of SB, het spreekuur of via vragen vanuit het signaleren huisbezoek.
Op dit moment is er nog een inloopspreekuur in de Suleyman Celebi moskee aan de Hoefslag op vrijdag van 13.00 tot 14.30 uur.
Het signalerend huisbezoek is voor ouderen boven de 75 jaar en wordt gehouden door opgeleide vrijwilligers onder supervisie van de ouderenadviseurs.

De ouderen adviseurs zijn te bereiken via telefoon 0183 691600 of seniorenconsulent@meeav.nl.
Via deze seniorengids is ook veel informatie te vinden.

08 mei

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen senioren


Seniorensoos bij Speeltuin- en Buurtvereniging West
Elke woensdagochtend wordt bij BSVW aan de Henri Knapstraat 44 van 9.30 tot 11.30 uur een seniorensoos gehouden waarbij iedereen van 55 jaar en ouder welkom is. De eerste woensdag van de maand is er een inloop met een kop koffie of thee. Tijdens de andere woensdagen van de maand worden er op de soos activiteiten georganiseerd. Men is niet verplicht om met de activiteit mee te doen alleen gezellig koffie drinken en een praatje maken kan natuurlijk ook.
Kom gerust eens vrijblijvend kijken. Wanneer u het leuk vindt om lid te worden van de soos, dan betaald u 25 euro per jaar voor het lidmaatschap en 1 euro inleg per keer voor de onkosten. Een kopje koffie en/of thee kost 0.85 cent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Weterings 0183-625809. U bent van harte welkom.

Activiteiten voor de komende tijd zijn:

geen soos tot begin september