Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Gezondheidszorg

Ziektekostenregelingen

In 2014 is de website van http://www.zorgwijzer.nl vernieuwd, waarbij de focus ligt op het aanbieden van zorgwijzers voor bekende en minder bekende aandoeningen, het laatste nieuws omtrent het zorgverzekeringsstelsel, zorgverzekeringen met elkaar vergelijken en het verzamelen van klantbeoordelingen over de zorgverzekeraars in Nederland. Klikt u hierboven op www.zorgwijzer.nl dan komt u rechtreeks op een hoeveelheid informatie. Hier kunt u zich dan ook aanmelden om de zorgwijzer voor 2015 te ontvangen.

Nieuwe informatie zorgverzekeringen 2015.

Met www.Zorgverzekering2015.com kunt u ook meer informatie krijgen over de veranderingen in de verzekeringen voor 2015. Deze website is speciaal in het leven geroepen voor het jaar 2015, waarin erg grote hervormingen in de zorg plaatsvinden. Bezoekers kunnen hier de belangrijkste wijzigingen en relevante informatie omtrent de zorgverzekeringen in 2015 vinden en de zorgverzekeringen van alle zorgverzekeraars in Nederland vergelijken.

Zorgverzekering

Per 1 januari 2006 is er voor alle inwoners van Nederland één zorgverzekering, die voor iedereen verplicht is.

Goede keuze maken voor een zorgverzekering:

In 2014 is de website ZorgKeus.nl helemaal vernieuwd. Het doel van de site is om mensen met behulp van nuttige artikelen en nieuws vooruit te helpen binnen de zorg en het zorgverzekeringsstelsel. De site geeft uitgebreide informatie over actuele veranderingen binnen de basisverzekering, de zorgtoeslag, het eigen risico en de AWBZ. Ook worden diverse bespaartips besproken. Hierbij is rekening gehouden dat het voor alle doelgroepen te begrijpen is.

Naast informatie en nieuws heeft ZorgKeus ook een onafhankelijke zorgvergelijker waarmee mensen hun zorgverzekering kunnen vergelijken op basis van dekking, premie, zorgkeuze en klantcijfer. In de laatste twee maanden van het jaar kunnen verzekerden hier gebruik van maken. Aan de hand van persoonlijke voorkeuren en wensen kan men dan eenvoudig een geschikte zorgpolis uitzoeken. De zorgverzekering is vervolgens veilig en snel af te sluiten via de website van de zorgverzekeraar. Oordeel zelf!

Deze informatie ontvangen van de organisatie Keuze.nl (is een andere organisatie dan ZorgKeus.nl)

Op de nieuwe onafhankelijke website Keuze.nl (www.keuze.nl/zorgverzekering) geven wij helder en objectief advies over het kiezen van de juiste zorgverzekering. Zo geven wij handige informatie en (bespaar)tips en kunnen bezoekers makkelijk en overzichtelijk alle zorgverzekeringen vergelijken. Van elke zorgverzekeraar kunnen zij de specificaties selecteren en aflezen welk effect dit heeft op de premie van de desbetreffende zorgverzekering (zie bijvoorbeeld: http://www.keuze.nl/aanbieder/zilveren-kruis-achmea#zorgverzekering). Tevens bieden wij een overzicht van de meest voorkomende vergoedingen en maken we het onze bezoekers makkelijk door middel van de begrippenlijst en lijst met vragen. Op die manier kunnen lezers van uw seniorengids eenvoudig nagaan welke zorgverzekeraar het beste bij hen past.

Elk jaar zijn er weer wijzigingen. Hier wordt geprobeerd om alles bij te houden maar dat is vrijwel onmogelijk. Als u iets weet en dat staat niet goed in deze seniorengids, wilt u dat dan doorgeven? Hartelijk dank alvast.

De basisverzekering
De zorg in het basispakket (de basisverzekering) komt overeen met de vroegere ziekenfondspakket en het particuliere standaardpakket.

Het basispakket omvat verschillende soorten zorg, verdeeld in zeven groepen.

Dit zijn:

 • geneeskundige zorg (bijv. huisarts of medisch specialist);
 • paramedische zorg (fysiotherapie, logopedie, dieetadvisering en dergelijke);
 • mondzorg (bijv. tandarts en orthodontist;
 • farmaceutische zorg (noodzakelijke geneesmiddelen op recept);
 • hulpmiddelenzorg (loophulpmiddelen, (gebits-) prothesen en dergelijke);
 • verblijf (In het ziekenhuis, revalidatiecentrum);
 • vervoer (per ambulance, taxi, openbaar vervoer of eigen vervoer).

Aanvullende verzekering
Met de basisverzekering bent u niet verzekerd voor alle medische zorg. Alternatieve geneeswijzen en bepaalde hulpmiddelen zitten bijvoorbeeld niet in het basispakket. U kunt hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

U kunt zelf kiezen of en waar u een aanvullende verzekering wilt afsluiten. U hoeft uw aanvullende verzekering dus niet per se af te sluiten bij de verzekeraar waar u uw basisverzekering heeft afgesloten. Zorgverzekeraars zijn niet verplicht u te accepteren voor de aanvullende verzekering. Ook mogen zij vanwege een 'geneeskundig risico' meer premie aan u vragen.

De keuze voor een zorgverzekeraar
De inhoud van een wettelijk basispakket is bij iedere zogverzekeraar hetzelfde. Toch zijn er verschillen. Een vergelijking is vaak de moeite waard. Zo verschilt de hoogte van de premie per zorgverzekeraar, zijn er verschillen in kwaliteit en service en bestaan er diverse aanvullende verzekeringen. Een vergelijking kunt u maken op www.kiesBeter.nl

Collectieve verzekering

Het is mogelijk u collectief te verzekeren voor de basisverzekering. Niet alleen werkgevers mogen collectieve verzekeringen aanbieden, maar ook patiëntenverenigingen, ouderenbonden en andere organisaties. De RSD heeft voor de minima in de gemeente Gorinchem ook een collectieve verzekering afgesloten. Zie onder RSD.

U betaald voor een standaardverzekering aangevuld met een AVG-pakket (Aanvullende Verzekering Gemeente) inclusief tandartsverzekering voor 2009 een bedrag van € 102,04 per maand.

Het wettelijk eigen risico bedraagt € 350,00.

U kunt de collectieve verzekering aanvragen via de RSD.

Voor algemene informatie over verzekeringen kunt u terecht bij:  

College voor zorgverzekeringen
Postbus 326
1110 AH Diemen
Telefoon: 020 - 7978500
Website: www.cvz.nl
e-mail: info@cvz.nl

Zorgtoeslag

Zie hier voor recente getallen en regels voor de zorgtoeslag. Is de site van Zorgkeus.nl.

Als gevolg van het nieuwe zorgstelsel bestaat er geen onderscheid meer tussen ziekenfonds en particulier. Iedereen heeft dezelfde zorgverzekering en betaalt dezelfde premie. Omdat niet iedereen die premie kan betalen, is er zorgtoeslag.

Het recht op zorgtoeslag
Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op uw persoonlijke situatie, uw verzekeringssituatie en uw financiële situatie.

U moet:

 • een Nederlandse zorgverzekering hebben;
 • een inkomen hebben dat valt onder de vastgestelde grenzen. Als u alleenstaande bent, mag u jaarlijks niet meer verdienen dan € 29.069,00. Heeft u een zogenoemde toeslagpartner (echtgenoot, geregistreerd partner, familie die bij u inwoont), dan mag het totale inkomen niet meer zijn dan € 47.520,00.

Het aanvragen van zorgtoeslag
U kunt de zorgtoeslag op twee manieren aanvragen: op papier of electronisch. Het electronisch aanvragen kunt u doen door het aanvraagformulier te downloaden van het aanvraagprogramma van www.toeslagen.nl .

Ook kunt u via de belastingtelefoon een aanvraagformulier opvragen: 0800 - 0543

Om een aanvraag te kunnen indienen moet u ( en uw eventuele partner) een zorgverzekering hebben afgesloten en uw inkomensgegevens (loonstrookje, jaaropgaaf, aanslag inkomstenbelasting) hebben.

Als u voor 2009 zorgtoeslag krijgt, dan krijgt u dat ook voor 2010. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. Het wordt door de belastingdienst wel gecontroleerd. U moet zelf zorgen dat u veranderingen, bijvoorbeeld inkomen, doorgeeft aan de belastingdienst, waardoor u wellicht geen zorgtoeslag meer mag ontvangen. Controle is altijd achteraf.

De hoogte van de zorgtoeslag
Hoeveel zorgtoeslag u krijgt is afhankelijk van uw situatie. Met name uw inkomen is van belang. Bent u alleenstaande met een inkomen tot € 26.071,00 bruto? Dan heeft u recht op zorgtoeslag. Voor een alleenstaande is dit in 2009 maximaal € 432,00 per jaar.

Heeft u een partner en is het toetsingsinkomen van u en uw toeslagpartner samen niet meer dan € 41.880,00 per jaar? Dan heeft u samen recht op zorgtoeslag. Als uw gezamenlijke toetsingsinkomen maximaal ongeveer € 17.905,00 is, heeft u recht op de maximale zorgtoeslag van € 1.223,00 per jaar.

U kunt een proefberekening maken op www.toeslagen.nl

Meer informatie
Meer informatie over de aanvraagprocedure en de uitvoering van de zorgtoeslag kunt u verkrijgen via de belastingtelefoon: 0800 - 0543.

De belastingtelefoon is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Ook kunt u één van deze websites raadplegen: www.toeslagen.nl of www.zorgverzekering.org op de site van zorgverzekering (zonder commerciële doelstelling) kunnen de bezoekers alles vinden wat met zorgverzekeringen te maken heeft. Van algemene informatie tot specifieke tips.

AWBZ

Naast de Zorgverzekeringswet is er een tweede ziekenkostenverzekering voor iedereen: De Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ)

Via de AWBZ worden kosten van specialistische langdurige medische zorg vergoed.

Zorgfuncties binnen de AWBZ
De zorg via de AWBZ kan zowel thuis als in een instelling worden verleend. De aanspraak op zorg is in de volgende functies omschreven:

 • Persoonlijke verzorging, zoals helpen met het douchen, wassen op bed, aankleden,   huidverzorging, hulp bij toiletgang, hulp bij eten en drinken.
 • Verpleging, zoals wondverzorging, toedienen van medicijnen, geven van injecties, advies hoe om te gaan met ziekte en het zelf leren injecteren.
 • Ondersteunende begeleiding, zoals ondersteuning om de dag te structureren of om beter de regie te kunnen voeren over het eigen leven, dagbesteding, hulp bij het leren zorgen voor het eigen huishouden.
 • Activerende begeleiding, zoals gesprekken om gedrag te veranderen of het leren hanteren van gedragproblemen of een psychische stoornis.
 • Behandeling, zoals zorg bij een aandoening, bijvoorbeeld het revalideren na een beroerte.
 • Verblijf, zoals plaatsing in een beschermde woonomgeving als die nodig is bij een ernstige vergeetachtigheid of als er continue toezicht nodig is.

Wie bepaalt of en welke zorg nodig is?
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast of er zorg nodig is en om welke zorg het gaat. U kunt kiezen uit zorg in natura of een persoongebonden budget (PGB) of een combinatie. Met een PGB krijgt u een bepaalde hoeveelheid geld toegewezen, waarmee u zelf zorg kunt inkopen. De functies 'behandeling' en 'verblijf' worden altijd in natura geleverd.

De gemeente is verantwoordelijk voor het in stand houden van een indicatieorgaan dat de indicaties vaststelt voor thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen. Hiervoor is een indicatiecommissie ingesteld die de beoordeling verricht. Wanneer u nadere informatie wilt hebben hierover en/of u zich wilt aanmelden, dan wordt u door de gemeente doorverwezen naar de indicatiecommissie.  

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de gemeente.

Uitvoerende instantie

U kunt uw indicatieaanvraag (AWBZ zorg) indienen bij:
Kantoor:     CIZ Bergen op Zoom
Postadres:  Postbus 166,  4600 AD  Bergen Op Zoom
Telefoon: 088 789 14 60 (bereikbaar van 8.00 uur tot 18.00 uur)
E-mail:      info.bergenopzoom@ciz.nl
Website:   www.ciz.nl

Zorgkantoor voor regio Gorinchem is:

Zorgkantoor Waardenland, Postbus 676, 5600 AR  EINDHOVEN
Telefoon:            (0800) 235 87 42  /  (072) 527 80 88

50plus verzekering

Ziet u door de bomen het bos ook niet meer wat betreft het kiezen van een zorg- reis-, of uitvaartverzekering? En twijfelt u of het overstappen van verzekeraar nou zo’n goed idee is? De website 50plusverzekering helpt senioren wegwijs te maken in de verzekeringswereld. Deze website is een onafhankelijk adviescentrum die via duidelijke, betrouwbare informatie 50 plussers bijstaat bij het maken van een weloverwogen keuze voor het afsluiten van een bepaalde verzekering.  

Veel 50plussers zijn niet zo snel geneigd over te stappen van verzekeraar en kiezen soms voor verzekering met onnodig veel dekking. Daardoor betalen ze al snel teveel. Ook is de informatie op verzekeringswebsites niet altijd even transparant, duidelijk en overzichtelijk. Op 50plusverzekering.nl wordt met behulp van een overzichtelijke website indeling informatie over verschillende soorten verzekeringen gegeven. Zo geven wij informatie over:
•    Zorgverzekeringen
•    Vrijetijdsverzekeringen; zoals reis- en annuleringsverzekeringen
•    Vervoersverzekeringen; onder meer auto-, boot-, scootmobiel- of camperverzekeringen
•    Ongevallenverzekeringen; waaronder ook aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeringen
•    Overlijdensverzekeringen; waaronder de uitvaart- of levensverzekering

Per onderwerp wordt aangegeven op welke zaken 50plussers moeten letten bij het afsluiten van de verzekering. Bovendien wordt ook aangegeven of er speciale 50 plus verzekeringen bestaan met unieke voordelen voor deze doelgroep.

Daarnaast is per onderwerp een onafhankelijke top 5 verzekeraars opgesteld, die na vergelijking op onder meer premie, polisvoorwaarden en klantenservice het beste uit de bus komen. Daarbij worden ook interessante pluspunten van de verzekeraar genoemd.

Op de contactpagina kunnen de 50 plussers ten slotte terecht met al hun overige vragen of opmerkingen.