Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Gezondheidszorg

Huisartsen

Adresgegevens praktijk huisartsen

Kijk ook op www.huisartsengorinchem.nl
Hier staan alle gegevens over de huisartsen van Gorinchem zoals spreekuren, medewerkers, visites, nieuws en afwezigheid.

Gorcumse Huisartsen Kring (GHK):

Het GHK bestuur bestaat op dit moment uit:
- Dhr. D. Pons, voorzitter
- Dhr.  Y. Rosier , penningmeester
- Dhr. G. Hellings, secretaris

Vereniging van Ondernemende Huisartsen in Gorinchem (VOH):

Te vinden op www.ondernemendehuisartsen.nl
VOH G&O
Secr.: Voordijk 50
4209 SE Schelluinen
Tel/fax 0184-659095
Email: pellikaansecr@planet.nl

Voor mensen me diabetes heeft het VOH de diabeteszorggroep. U kunt zich daar vervoegen.


Bouwman, mevr. C.W.
Huisartsencentrum De Colvenier
Colvenierstraat 1c
4205 JN Gorinchem
Tel.: 0183 – 623550
·         Receptenlijn, tel.: 0183 – 699550
Spreekuur volgens afspraak.

Bron, M & mevr. C.J. Bron - van den Berg
Gezondheidscentrum De Colvenier
Colvenierstraat 1e
4205 JN Gorinchem
Tel.: 0183 – 623088
Bij spoedeisende gevallen per telefoon: kies 1
Spreekuur volgens afspraak van 8 - 11 uur en van 14.30 - 17.00 uur.

Burgers, dhr. Dr. J.S. en Andringa, mevr. F.
Ida Gerhardtpad 3 – 5
4207 MX Gorinchem
Tel.: 0183 – 626450
Spreekuur op afspraak

Huisartsenpraktijk Lamers
Voermanstraat 82
4204 RJ Gorinchem
Tel.: 0183 – 634163

Huisartsenpraktijk Kristensen
Lombardstraat 5
4201 BH Gorinchem
Tel.: 0183 – 632122
·         spoedlijn, tel.: 0183 – 635720
Spreekuur uitsluitend op afspraak

Huiartsenpraktijk Hellings
Kalkhaven 33
4201 BA Gorinchem
Tel.: 0183 – 628333
·         receptenlijn, tel.: 0183 – 699023
·         Spoedlijn, tel.: 0183 – 629555
Spreekuur op afspraak

Huiartsenpraktijk Hennekens
Kalkhaven 33
4201 BA Gorichem
tel.: 0183 - 622517 

Huisartsencentrum De Colvenier
Huisarts Y Rosier
Colvenierstraat 1c
4205 JN Gorinchem
Tel.: 0183 – 623550
Spreekuur op afspraak
website: www.decolvenier.nl  

Huisartsenpraktijk Estafette
Pensionarisstraat 2a
4204 BG Gorinchem
Tel.: 0183 – 632769
·         Spoedlijn, tel.: 0183 – 632229
·         Receptenlijn, tel.: 0183 – 633175

Huisartsenpraktijk Colvenier
Pons, dhr. D.H.A.

Huisartsencentrum De Colvenier
Colvenierstraat 1a
4205 JN  Gorinchem
Tel.: 0183-666096
·         Spoedlijn, tel.: 0183 – 630708
Spreekuur op afspraak

Ruiter, dhr. Z.D.G. de

Ida Gerhardtpad 3 – 5
4207 MX Gorinchem
Tel.: 0183 – 620555
Spreekuur op afspraak

Huisartsenpraktijk Schulte
Robberstraat 21
4201 AK Gorinchem
Tel.: 0183 – 631048
·         Spoedlijn, tel.: 0183 – 660304
·         Herhaal recepten lijjn, tel.: 0183 – 664487

Medisch Centrum Oost
Praktijk: dr. T.A. Griep

Hoofdwal 23 – 25
4207 EA Gorinchem
Tel.: 0183 – 636308
·         Spoedlijn, tel.: 0183 – 690008
·         Receptenlijn, tel.: 0183 - 689323
Spreekuur op afspraak

Huisartsenpost

Centrale huisartsenpost Gorinchem e.o.
Banneweg 57
4204 AA Gorinchem
(terrein Beatrixziekenhuis, bij de ingang van de spoedeisende hulp. U kunt hier ook parkeren)
Tel.: 0183 – 646410

Consult- en visite-aanvragen uitsluitend op afspraak (verzekeringsgegevens bij de hand houden).

Spoedeisende problemen tijdens het weekend, de avond of nacht.
Als u in het weekend, op een avond of tijdens een nacht voor spoedeisende problemen een huisarts nodig heeft, kunt u een beroep doen op de centrale huisartsenpost.

Voor wie is de centrale huisartsenpost bedoeld?

De post is bedoeld voor patiënten van huisartsen die zijn aangesloten bij de huisartsenpost. Dat zijn in Gorinchem alle huisartsen.

Wanneer kunt u bij de centrale huisartsenpost terecht ?

U kunt met alles wat echt niet kan wachten tot de volgende dag terecht bij de centrale huisartsenpost. Het moet dus echt een spoedeisend medisch probleem betreffen.

U kunt niet bij de post terecht als u bijvoorbeeld op de gewone werkdag geen tijd heeft gehad om naar uw huisarts te gaan.

Let wel: u kunt hier uitsluitend terecht na telefonisch overleg!

U kunt de centrale huisartsenpost bereiken:
Via telefoonnummer 0183 – 646410
·         Maandag t/m donderdag van 17.00 uur t/m 08.00 uur
·         Vrijdag vanaf 17.00 uur t/m maandag tot 08.00 uur
·         Op erkende feestdagen 24 uur per dag.

De kosten

U dient er rekening mee te houden dat voor ieder contact met de huisartsenpost – ook telefonisch – een bedrag bij u of uw ziektekostenverzekeraar in rekening wordt gebracht.

• Telefonisch consult € 25,00
• Herhalingsrecept € 25,00
• Consult € 56,50
• Visite € 85,00

Deze bedragen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Klachten
Als u van mening bent dat u niet zorgvuldig bent geholpen door de arts of assistenten van de huisartsenpost, dan kunt u uw eventuele klacht schriftelijk indienen bij de coördinator van de huisartsenpost. Zie adres hierboven.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft over de werking van de centrale huisartsenpost kunt u terecht bij uw eigen huisarts of zijn/haar assistente.

Meer informatie ook via: www.chpgorinchem.nl