Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Gezondheidszorg

ik ben nog fit van lijf en verstand

Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.

Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog.
maar ik ben nog fantastisch goed...zo op't oog.

Met de steunzolen die ik heb gekregen,

loop ik weer langs' Heeren wegen,
kom ik in de winkels en ook weer op het plein.
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
en over vroeger te kunnen dromen.
Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was
en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.
Ook heb ik wat last met mijn ogen
en mijn rug raakt meer en meer gebogen.
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.
Maar ik ben nog fantastisch...zo op 't oog.

Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij,

als ik kijk naar de foto's, over vroeger van mij.
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.
Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen,
en ik kende geen moeheid, zo het scheen.
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart
en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog.
U bent nog fantastisch...zo op 't oog.

De ouderdom is goud, ja begrijp me wel.

Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel.
Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is
en of dat beeld van goud niet een beetje raar is.
Mijn tanden liggen in een glas,
mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas.
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel.
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.
U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog.

En 's morgens als ik ben opgestaan

en eerst de afwas heb gedaan,
lees ik het laatste nieuws in de krant.
Ik wil toch bijblijven en naderhand
doe ik van alles, eerst geef ik de planten water,
de kamer stoffen doe ik later.
Wel gaat alles wat traag
heb na't eten wat last van mijn maag.
Maar ik wil niet zeuren, want 't mag,
dat is heel gewoon op je oude dag.
Aanvaard het rustig zei de psycholoog..
U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog.

Gedichtje van Annie M.G. Schmidt


Wijkverpleegkundige Gorinchem houdt inloopspreekuur in Beatrixziekenhuis

Inwoners van Gorinchem en omgeving kunnen vanaf maandag 6 oktober met hun vragen over zorg terecht in de Rivas Leef&-gezondheidswinkel, locatie Beatrixziekenhuis. Van maandag tot en met vrijdag tussen 15.30 en 17.00 uur is er een wijkverpleegkundige van Rivas thuiszorg aanwezig om vragen te beantwoorden en advies te geven. Iedereen is van harte welkom op dit gratis inloopspreekuur.


Gezondheid, zorg en welzijn

Het spreekuur is bedoeld voor mensen die vragen hebben over (thuis)zorg. Denk hierbij aan onderwerpen als het scheiden van wonen en zorg, thuiszorg, persoonlijke verzorging en verpleging en palliatieve zorg’, zegt Nelly Christen, teamleider bij Rivas. ‘Onze medewerkers adviseren graag over hoe mensen zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en hoe onze professionals daarbij kunnen helpen.’ Daarnaast kan de wijkverpleegkundige informatie geven over de vele mogelijkheden die Rivas biedt op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

Gezond en zelfstandig leven

Naast deskundig advies kunnen mensen bij de medewerkers van de Leef&-winkel terecht voor allerlei producten en diensten voor een gezond en zelfstandig leven. Zo kunnen mensen diverse zorghulpmiddelen en gezondheidsartikelen lenen, huren en kopen.

Meer informatie

Het gratis inloopspreekuur vindt plaats op werkdagen van 15.30 tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom in het Beatrixziekenhuis aan de Banneweg 57 in Gorinchem. Alle artikelen uit de Leef&-winkel zijn ook online te bestellen in de webwinkel www.rivasgezondheidswinkel.nl. Neem voor meer informatie over thuiszorg en de Leef&-winkels contact op met Rivas Zorglijn 0900-8440 of kijk op www.rivas.nl.

Consultatiebureau voor 55-plussers in Gorinchem bevordert gezondheid

Het consultatiebureau voor 55-plussers in Gorinchem spoort gezondheidsrisico's op en informeert over gezond en actief ouder worden. Omdat veel 55-plussers zich niet bewust zijn van de mogelijke gezondheidsrisico's, biedt het consultatiebureau Rivas zorggroep gratis een periodieke controle aan. 

Voorkomen is beter dan genezen
'Bij een bezoek aan het consultatiebureau voer ik een aantal kleine onderzoeken uit, en aan de hand van een vragenlijst kijk ik of er problemen zijn op gebied van gezondheid en welzijn' vertelt Elma van den Berg, wijkverpleegkundige bij het consultatiebureau voor 55-plussers. 'Zo meet ik de bloeddruk, de bloedsuiker, het cholesterolgehalte en het gewicht. Indien ik hierbij afwijkingen zie, kan ik advies geven en zo nodig verwijs ik de cliënt door naar bijvoorbeeld de huisarts of een andere hulpverlenende instantie. Voorkomen is immers beter dan genezen.'

Het doel van het consultatiebureau is het vroegtijdig onderkennen van problemen om zo het gezond ouder worden te bevorderen. Gezondheidsklachten die reeds bij de huisarts of specialist bekend zijn worden niet in behandeling genomen.

Ook voor advies
Cliënten kunnen bij het consultatiebureau ook terecht met vragen over onder andere hun gezondheid en gezonde voeding. De wijkverpleegkundige beschikt namelijk over folder- en brochuremateriaal over allerlei uiteenlopende onderwerpen.

Afspraak maken
Voor het maken voor een afspraak voor een (periodieke) controle bij het consultatiebureau, kunt u tijdens kantooruren bellen met: Rivas Zorglijn, 0900-8440 (lokaal tarief). U kunt ook terecht voor een consult in de avonduren. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar de Rivas-locatie te komen, kunnen een afspraak maken waarbij de onderzoeken aan huis worden afgenomen. Aan een bezoek aan het consultatiebureau zijn geen kosten verbonden.

De Zorgvinder

Wanneer u op zoek bent naar een zorgverlener in de buurt van Gorinchem, dan kunt u gebruik maken van de Zorgvinder van Anderzorg zorgverzekering.

Aan de hand van dit hulpmiddel kunt u namelijk op eenvoudige wijze: alle zorgaanbieders in de buurt vinden en vergelijken: ook gehoorspecialisten, opticiens en orthopedisten; contactinformatie van deze zorgverleners vinden; meer informatie vinden over de specifieke zorgverleners die werkzaam zijn in een praktijk.
De zorgvinder is te vinden via de volgende link: https://www.anderzorg.nl/zorgvinder.

Ongelukje in het buitenland?

Het is niet mogelijk vanuit het buitenland een 0900 nummer in Nederland te bellen. Dus ook niet het Zorgnummer van de Rivas! Als u door een ongelukje, na aankomst in Nederland, meteen thuishulp nodig heeft, is er dus een probleem.

Uiteraard zal een senior die op vakantie wil naar het buitenland met deze wetenschap voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Via het telefoonnummer van eigen huisarts, familie of buren zijn er mogelijkheden.

Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met je eigen ziekenkostenverzekering en dan zal het waarschijnlijk geregeld kunnen worden.

Regionaal Ziekenhuis Gorinchem

Beatrixziekenhuis
Banneweg 57
Tel.: 0183 – 644444

Wilt u op bezoek gaan : Kijk hier naar wat wenken.

Bezoektijden: Kijk hier voor de tijden bij de verschillende afdelingen.

Om op de snelste en voor u prettigste manier naar het beatrixziekenhuis te komen kunt u hier uw reis plannen

Wachttijden : informatie en tips
Als u voor verdere behandeling wordt verwezen naar een ziekenhuis of specialist, wilt u graag snel en dicht bij huis geholpen worden. Vaak is echter sprake van een (korte) wachttijd. Dit is meestal onvermijdelijk om de gezondheidszorg efficiënt te laten verlopen.

Informatie via de huisarts
In de regel zal de huisarts u verwijzen naar een specialist of ziekenhuis. Uw huisarts zal u informeren over de termijn waarop u bij de specialist terecht kunt.

Hoe kunt u zelf de wachttijd verkorten?
Voordat u zelf contact opneemt met het ziekenhuis is het raadzaam om u een beeld te vormen van de wachttijden bij de ziekenhuizen in uw regio. Bij het maken van de afspraak kunt u helpen de wachttijden te verkorten door:

-          te vragen naar de specialist met een korte(re) wachttijd;
-          er voor te zorgen dat u goed bereikbaar bent, waardoor
           u bij uitval van een patiënt makkelijk benaderd kunt
           worden;
-          zo min mogelijk voorkeuren of verhinderingen op te
           geven. U bent dan optimaal beschikbaar en dus
           inplanbaar.

Wat te doen als het wachten problematisch wordt
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het in uw situatie niet mogelijk of wenselijk is lang te wachten. Het is dan allereerst raadzaam om met uw behandelend arts te overleggen. Ook kan wachtlijstbemiddeling via uw zorgverzekeraar een mogelijkheid bieden. Ondermeer over dit laatste kunt u contact opnemen met het IKG, het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg. Het IKG verstrekt tevens telefonisch inlichtingen over wachttijden van ziekenhuizen in de regio. De IKG-medewerkers geven u toelichting bij de beschikbare gegevens en wijzen u op de consequenties van bepaalde keuzes en kunnen u in contact brengen met voor u van belang zijnde patiëntenverenigingen.

Meer informatie
Voor meer vragen over wachtlijsten kunt u terecht bij:       
Zorgbelang Zuid-Holland
Provinciaal kantoor Gouda
Stavorenweg 6
2803 PT Gouda
telefoon: (0182) 512777
e-mail: info@zorgbelang-zuidholland.nl
website: www.zorgbelang-zuidholland.nl

De afdeling Informatie en Klachtenopvang is telefonisch te bereiken van 10.00 tot 14.00 uur.

Wegwijzer in de zorg

U kunt steeds meer kiezen in de zorg. KiesBeter biedt u informatie die daarbij nodig is. Via brief, per telefoon of internet kunt u informatie verkrijgen over gezondheid, medicijnen, klachten, aandoeningen, zelfzorg en behandelingen.
Op dit moment biedt de website kiesBeter.nl informatie over de volgende onderdelen.

Gezond leven
Hier leest u wat u zelf aan uw gezondheid kunt doen. Voorbeelden van onderwerpen zijn voeding, beweging, maar ook bevolkingsonderzoek en reizigersvaccinatie. U vindt er ook hoe u de gevolgen van een aandoening kunt verminderen of verergering kunt voorkomen.

Medische informatie
Hier krijgt u uitleg over klachten en aandoeningen en hoe ze behandeld kunnen worden. Duidelijke tips helpen u veel gezondheidsproblemen zelf op te lossen, of maken duidelijk dat u uw (huis)arts moet raadplegen. U kunt de informatie gebruiken als voorbereiding op een gesprek met uw huisarts, of om na afloop thuis nog eens door te lezen.

Medicijnen
Dit onderdeel geeft informatie over de kosten, werking en bijwerking van medicijnen. Ook vindt u informatie over de mogelijke gevolgen wanneer u verschillende geneesmiddelen tegelijk gebruikt.
Soms zijn er goedkopere middelen met dezelfde werking. Als u voor deze medicijnen moet (bij)betalen, is het de moeite waard om dit uit te zoeken.

Patiëntenrechten- en organisaties
U vindt hier een overzicht van uw rechtem als patiënt, zoals: waar kan ik terecht met een klacht over mijn behandelaar? Ook vindt u er adressen van patiëntenorganisaties die advies geven of u in contact kunnen brengen met lotgenoten.

Verpleging / verzorging / thuiszorg
Heeft u of uw familielid zorg nodig, dan kunt u hier verschillende instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg bij u in de buurt vergelijken. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over het zorgaanbod, over de huisvesting en de kwaliteit van de dienstverlening.

Ziekenhuizen
Als u een behandeling moet ondergaan, is het goed om te weten welke verschillen er zijn tussen de ziekenhuizen bij u in de buurt.
U kunt hier bijvoorbeeld medische specialismen, voorzieningen en wachttijden vergelijken. Ook verschillen in kwaliteit en tarieven worden duidelijk.

Zorgverzekering
U kunt hier nagaan wat er door uw verzekering vergoed wordt en of u moet bijbetalen. U wordt ook geholpen bij het selecteren van polissen die passen bij uw situatie en persoonlijke voorkeuren. U kunt de polissen vergelijken op premie, dekking en vergoedingen. Ook het oordeel van klanten over hun verzekeraar kunt u laten meespelen.

Bel, mail of schrijf: het kiesBeter Informatiepunt
Telefoon: 0900-1237890 (€ 0,30 per minuut,
werkdagen 9.00-18.00 uur)
E-mail: info@kiesbeter.nl.
Website: www.kiesbeter.nl
Post: RIVM, KiesBeter.nl,
Postbus 1,
3720 BA Bilthoven

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland Zuid
Vestiging Gorinchem
Arkelsedijk 24
4206 AC Gorinchem
Tel.: 0183 – 646363
Telefonisch bereikbaar van ma. t/m vr. tussen 9.00 – 12.00 uur

U kunt bij de GGD Zuid-Holland Zuid o.a. terecht voor:
·      Meldpunt zorg en overlast;
       Tel.: 0900 – 6353789 (elke werkdag 8.30 – 16.30 uur).
·      TBC bestrijding;
       Tel.: 078 – 6321837 (dagelijks spreekuur 10.30 –
       12.00 uur).
·      Gezondheidsvoorlichting;
·      Rijbewijskeuringen en Sociaal Medisch advies;
       Tel.: 078 – 6321823 (op afspraak).
·      Vaccinaties en advies voor reizigers;
       Tel.: 078 – 6321832 (op afspraak).

Alzheimercafé

De Alzheimer Afdeling Dordrecht en omstreken, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en Zorggroep Rivas organiseren gezamenlijk ontmoetingsavonden in verpleeghuis Het Gasthuis aan de Banneweg, op het terrein van het Beatrixziekenhuis  in Gorinchem.
Het Alzheimercafé wordt elke 2e dinsdag van de maand gehouden
Het programma duurt altijd van 19.30 tot circa 21.30 uur.

De maandelijkse bijeenkomsten in het Alzheimer Café hebben tot doel een ieder te informeren over vormen van dementie, de gevolgen voor patiënt en familie en om taboes te doorbreken. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Vooraf en na afloop is er volop gelegenheid om met lotgenoten in contact te komen en ervaringen uit te wisselen.

Wanneer moet iemand in een verpleeghuis worden opgenomen? Kan iemand met dementie ook thuis blijven? Wanneer kom je voor hulp in aanmerking? Wat is respijtzorg? Wat is GOAC? Hoe wordt zorg geregeld? Wat is een casemanager?

De informatiestand van Alzheimer Nederland is op elke bijeenkomst aanwezig met folders, brochures en u kunt mondelinge informatie krijgen.

De toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.

Bel voor vragen over dementie de Alzheimer-telefoon 030-65.67.511: 7 dagen en nachten per week bereikbaar, of raadpleeg de website www.alzheimer-nederland.nl

Voor  informatie, voorlichting, lezingen enz.:
Alzheimer Afdeling Dordrecht e.o., Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Irma C. van Milt-Bethlehem 078-6180289
e-mail: miltbeth@hetnet.nl

Seniorenfitness in het Gasthuis

Fysiotherapeuten van de Rivas Zorggroep verzorgt elke maandag-, donderdag- en vrijdagmiddag in verpleeghuis Het Gasthuis aan de Banneweg seniorenfitness. De activiteiten richt zich op zelfstandig wonende 65-plussers. Zij sporten onder begeleiding van de fysiotherapeuten met diverse apparaten. Er wordt gewerkt aan conditie, kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid, coördinatie en snelheid. De deelnemers beginnen met een gezamenlijke warming-up; daarna gaat iedereen aan de slag met zijn eigen trainingsprogramma. De les eindigt ook weer met een gezamenlijke cooling-down. De kosten voor een serie van elf lessen zijn € 72,00. Bezitters van een Rivas-pas krijgen korting. Aanmelden kan via de Rivas Zorglijn (0900-8440) of www.rivas.nl

Wat te doen bij beroerte?

Veel mensen staan niet vaak stil bij wat het leven zo zou kunnen brengen. Daarbij is denken over mogelijke aandoeningen of ziektes die je kunnen overvallen helemaal niet aan de orde. Dat wil zeggen, zo is dat bij mij. Als je dan plotseling iets overkomt ben je even de weg kwijt. Ik kan nu spreken als ervaringsdeskundige. Vorige week donderdagmiddag rond 15.00 uur werd ik getroffen door een herseninfarct. Geen idee wat me overkwam. Even ervaar je dat je geen controle meer hebt over je handen en armen even later begrijp je dat je ook niets meer uit je mond kunt krijgen. Je weet precies wat je zou willen zeggen, maar het komt je mond niet uit.
Ik probeerde mensen te bellen, maar niemand was thuis. Ik vergat helemaal te ik 112 zou moeten bellen. Geen moment aan gedacht. Later bedacht ik mij hoeveel mensen, met mij, zouden dat vergeten? Ook had ik helemaal geen idee wat me was overkomen. Wat had ik nu en wat zou ik moeten doen? Dat waren twee vragen die door mij heen gingen.
Ik woon alleen en dus was ik aangewezen op iemand die mij zou vinden. Zorg als u alleen woont dat u het telefoonnummer van uw buren op een zichtbare plaats heeft hangen. Gelukkig had een vriendin die ik had proberen te bellen en telefoonnummerregistratie. Toen ze rond 16.45 uur thuis kwam heeft ze mij meteen gebeld. Toen ontdekte ik echt dat ik niet meer kon praten. Uiteindelijk hoorde zij mij enigszins het woord ziekenhuis zeggen. Ze begreep dat er iets moest gebeuren en zij belde meteen 112. Binnen zeer korte tijd was de politie en de ambulance aanwezig en kon ik naar het ziekenhuis worden vervoerd. Daar hoorde ik dat ik een herseninfarct had en dat ik snel zou moeten worden behandeld. Ik moest toestemmin geven voor deze belangrijke behandeling (trombolyse) en werd meteen naar zaal gebracht. Ik kwam op West 5 van het Beatrix Ziekenhuis. Meteen in de nacht hierna ging ik al beteren. De verpleging was voortreffelijk. Als je dan toch in een ziekenhuis moet liggen dan liefst op een plek waar het personeel heel persoonlijk, vrolijk en duidelijk zeer deskundig als team werkt. Alleen maar lof voor al deze mensen.
Dinsdag was ik weer thuis. Ik ben vrijwel geheel opgeknapt en zal waarschijnlijk geen lichamelijke gevolgen overhouden.

Ik schrijf dit op om iedereen enkele punten mee te geven die ik als ervaringsdeskundige kan doorgeven:
Hoe kan je een herseninfarct herkennen:     Een scheve mond
                            Een verlamde arm of been
                            Spraak is niet goed

Probeer meteen vast te stellen hoe laat het is begonnen. Hoe langer de behandeling uitblijft hoe meer de kans bestaat voor blijvende gevolgen. De behandeling moet maximaal binnen 4,5 uur plaats vinden.

Bel bij één of meer verschijnselen meteen 112: Tijdverlies is hersenverlies!

Voor uitvoerige informatie kijk op www.hartstichting.nl. De hartstichting geeft ook heel goede brochures uit zoals:
-    ‘Heb hart voor je hoofd’ met informatie over de oorzaken en gevolgen van een beroerte.
-    ‘Tia: een voorbijgaande beroerte’ over de verschijnselen van een Tia, een waarschuwing.
-    ‘Beroerte, en dan?’ voor familieleden en vrienden van iemand die een beroerte heeft gehad.
-    Bewaarkaartje: ’Herken een beroerte, bel direct!’ met de belangrijkste tekenen van een beroerte en wat u moet doen als iemand een beroerte krijgt.

Gerard Broekman

Boek als hulp bij het kopen van voedsel in de supermarkt

"Het Levenselixer Uit De Supermarkt" geschreven door collega fysiotherapeut Peter Harinck heeft de ondertitel  gezonde voeding kopen is makkelijker dan je denkt. Als je het boek van 108 pagina’s leest dan merk je dat het is geschreven vanuit de dagelijkse praktijk. Veel informatie over voeding goed gerubriceerd bij elkaar. Aantal onderwerpen waren wel bekend, maar door de opzet van meerdere producten bij elkaar te plaatsen, zoals bij vetten, kwam ik toch weer te weten over kokosvet, dat de hoogste verzadigde vetzuren bevat.

Levenselixer bevat 10 principes van goede voeding, een interessante voedingspyramide, uitleg over zout, knoflook en kool met het kip en het ei verhaal. Heldere uitleg om mogelijk de huisarts buiten de deur te houden en verantwoord met voeding om te gaan. Zowel stoffen die een positieve als negatieve werking hebben op ons lichaam worden uitvoerig beschreven.

In het boek tevens een 26 tal eenvoudige recepten. Gemist worden de hoeveelheden in de recepten en men kan er van uit gaan dat het allemaal verse producten betreft, ook de kruiden. Voor mij is het ontbreken van de gewichten het geen bezwaar. Ik kook altijd vanuit de losse pols en ben zeer matig met zout. Voor de feestdagen een aanrader ,http://www.hazewind.nl/images/stories/levenselix.jpg omdat  koken inderdaad niet ingewikkeld hoeft te zijn.  Bij mij ligt het boek in de wachtkamer om mijn patiënten kennis te laten maken met Levenselixer Uit De Supermarkt. Naast dat het lekker is om er doorheen te bladeren is het nog gezond ook.

Hans van Mourik

Productinformatie
Auteur    : Peter Harinck
Soort      : Met illustraties
Taal        : Nederlands
ISBN10     9086662382
ISBN13     9789086662388

Te bestellen bij de boekhandel