Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Financiën

Schulddienstverlening

Zit u in financiële problemen en komt u er zelf niet meer uit, dan kunt u terecht bij het team schulddienstverlening van de RSD voor o.a. integrale schuldhulpverlening. Deze schulddienstverlening kan op diverse manieren worden geboden, o.a. door middel van een schuldbemiddeling en/of inkomensbeheer.

Het team schulddienstverlening verzorgt de afgifte van het verzoekschrift én de verklaring in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Tot slot verstrekt het team schulddienstverlening van de RSD sociale kredieten voor vervanging van duurzame gebruiksgoederen (bijv. een wasmachine).

Schulddienstverlening  

Schulddienstverlening bestaat uit verschillende onderdelen, te weten:

  • Budgettering: samen met de consulent wordt uw bestedingspatroon in beeld gebracht en wordt gekeken waar u dit kunt aanpassen om uw financiële positie te verbeteren.
  • Minnelijk traject: als er sprake is van een betalingsachterstand worden de schuldeisers benaderd om een schikking te treffen.
  • Wettelijk traject: als de schuldeisers geen medewerking willen verlenen aan een minnelijk traject is er een traject via de rechtbank mogelijk.

Voor welk traject u in aanmerking komt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De uitvoering van de schulddienstverlening wordt gedaan door de RSD, Stadhuisplein 1, 4205 AZ Gorinchem. Hier kunt u ook een aanvraagformulier opvragen. Dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 9 en 10 uur. U kunt ook een aanvraagformulier vragen via de website www.rsdaov.nl of meer informatie worden gevraagd via het mailadres schulddienstverlening@rsdaov.nl.

Voor meer informatie kunt u dus contact opnemen met het team schulddienstverlening van de Regionale Sociale Dienst: telefoon 0183 - 650200.