Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Financiën

Financiële bijdragen voor de minima.

Er zijn drie regelingen waarop u een beroep kunt doen als u behoort tot de minima, te weten:

 • De bijzondere bijstand;
 • Het Regionaal Declaratiefonds
 • Regionaal Fonds Buitengewone Uitgaven.

Een uitleg over deze regeling vindt u hieronder.

Bijzondere bijstand 

Bijzondere bijstand houdt in dat de gemeente inwoners financiële steun geeft bij bijzondere kosten. Voorwaarde is dat de uitgaven absoluut noodzakelijk zijn en de kosten niet uit eigen inkomen of vermogen betaald kunnen worden. Tevens wordt als voorwaarde gesteld dat de kosten niet door een andere instantie (bijvoorbeeld uw verzekeraar) kunnen worden vergoed.

Hebt u een laag inkomen (ongeveer 120% van het sociaal minimum inkomen - zie bedrag hieronder -) en krijgt u te maken met een bijzondere noodzakelijke uitgave, zoals een bril of een medische behandeling die niet volledig wordt vergoed door uw verzekering, dan komt u wellicht in aanmerking voor bijzondere bijstand. Voor meer informatie over bijzondere bijstand kunt u contact opnemen met de RSD tel.: 0183 650200

Regionaal Declaratiefonds

Het fonds verstrekt aan inwoners met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum inkomen een tegemoetkoming in de kosten van deelname aan educatieve, sportieve, recreatieve en/of sociaal culturele activiteiten.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: entree dierentuin, museum, bioscoop, theater, contributie sportvereniging, bibliotheek of activiteiten van Welzijn Ouderen van St. Arkelstad.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 114,00 per gezinslid per kalenderjaar. Voor meer informatie over het Regionaal Declaratiefonds kunt u contact opnemen met de RSD tel.: 0183 650200

Regionaal Fonds Buitengewone Uitgaven

(voor chronisch zieken, senioren en gehandicapten)

Op grond van deze regeling kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in verborgen kosten. 

Wat zijn verborgen kosten?
Als u chronisch ziek, gehandicapt of senior bent, kunt u kostenposten hebben die hoger zijn dan bij andere personen. Voorbeelden van verborgen kosten zijn: extra kosten in verband met energieverbruik, voedingsmiddelen of lidmaatschapskosten van een patiëntenvereniging.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?
De tegemoetkoming bedraagt, afhankelijk van uw gezinssituatie € 171,00 of € 244,00 per kalenderjaar en wordt ineens uitbetaald.                                                                             

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als:

 • u 65 jaar en ouder bent; of als
 • u gehandicapt bent of een te uwen laste komend(e) gehandicapt kind(eren) heeft. Tot de gehandicapten behoren motorisch gehandicapten, zintuiglijk gehandicapten en verstandelijk gehandicapten; of als
 • u chronisch ziek bent of een te uwen laste komend(e) chronisch ziek kind(eren) heeft. U bent chronisch ziek als u lijdt aan een onomkeerbare aandoening, zonder uitzicht op volledig herstel; en als:
 • u een inkomen heeft dat gelijk is aan of minder is dan de vastgestelde inkomensgrenzen. Zie de tabel hieronder.
 • U geen vermogen (zoals bankrekeningen, spaargeld, auto, motor, caravan, levensverzekering, sieraden) heeft dat hoger is dan de gestelde vermogensgrenzen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Voor meer informatie over het Regionaal Fonds Buitengewone Uitgaven kunt u contact opnemen met de RSD tel.: 0183 650200

Tabel netto inkomensgrenzen
(exclusief vakantiegeld)

Gezinssituatie                             120% bijstandsnorm

Alleenstaande, 65 jaar of ouder                       € 1.139,05

Alleenstaande ouder, 65 jaar of ouder             € 1.431,24

Gehuwd of samenwonend
(één van de partners is jonger dan 65 jaar)     € 1.566,72
Bedragen per 1 januari 2009

Tabel vermogensgrenzen voor 2010

Gezinssituatie                                     vermogensgrenzen

Gehuwden / alleenstaande
ouders                                                         € 10.960,00

Alleenstaanden                                            €   5.480,00


Hoe vraag ik een regeling voor minima aan?

Om voor één van de minimaregelingen in aanmerking te komen moet u schriftelijk een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier kunt u afhalen bij de RSD of telefonisch aanvragen via 0183 - 650200

De afhandeling
De afhandeling van de minimaregelingen vindt plaats door medewerkers van de Regionale Sociale Dienst (RSD) in Gorinchem. De RSD is gevestigd aan het stadhuisplein 1, 4205 AZ te Gorinchem. De balie is op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur geopend. De medewerkers zijn telefonisch tussen 9.00 en 10.30 uur te bereiken via 0183 - 650200

 

    Bij kwijtscheldingsnorm van 90% van feitelijk  inkomen

    is het bedrag van de kosten van bestaan

 

    Echtgenoten

  één of beide partners
  65 jaar of ouder

  € 1.204,00

   Alleenstaande ouder

  65 jaar en ouder

  € 1.083,00

   Alleenstaande

  65 jaar en ouder

  €   878,00

Nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten

Op 1 januari 2009 is de huidige fiscale aftrek van buitengewone uitgaven (T)BU vervallen. De nieuwe regeling is beter gericht op chronisch zieken en gehandicapten. Het gaat om het volgende:

 • afhankelijk van het zorggebruik krijgen chronisch zieke 65-plussers een vaste inkomenstoeslag van 100 à 300 euro per jaar.
 • de eigen bijdrage AWBZ/Wmo gaat met 10% (intramuraal) à 33% (extramuraal) omlaag.
 • een beperkte fiscale aftrek voor bijzondere uitgaven. Niet langer aftrekbaar zijn: de aanvullende verzekering, het ouderdoms- en het apothekersforfait, brillen en de kosten van overlijden. Voor mensen met hogere inkomens wordt de inkomensdrempel  verhoogd van 1,65% naar 5,75% (alleen de kosten hierboven komen in aanmerking voor aftrek)
 • 65-plussers ontvangen gemiddeld 150 euro extra compensatie per jaar.

Samen bankieren

Iedereen heeft te maken met bankzaken. Soms kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken. Met informatie, advies en hulpmiddelen zorgt Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden ervoor dat u langer zelfstandig of samen met iemand anders uw bankzaken kunt regelen. Omdat u er niet alleen voor staat.

Mobiele service
Als u niet naar een vestiging kunt komen, dan komen we graag naar u toe. Onze mobiele adviseurs helpen u dan thuis met uw dagelijkse bankzaken. Maak telefonisch een afspraak via (0183) 61 26 12 of mail naar info.av@rabobank.nl.

Seniorenadviseurs
Onze seniorenadviseurs Ingeborg, Adrie en Nancy zijn u graag van dienst. Telefonisch op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur via (0183) 61 26 12 en op onze vestigingen in Giessenburg, Gorinchem, Leerdam, Nieuw-Lekkerland en Vianen.

Zelfstandig bankieren
Rabobank stelt verschillende hulpmiddelen beschikbaar waarmee u gemakkelijk zelfstandig uw bankzaken kunt regelen. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen voor als u moeilijk kunt lezen of zien, hulpmiddelen voor het opnemen van geld of hulpmiddelen voor online bankieren. Bekijk de hulpmiddelen via onze website.

U kunt ook informatie halen uit de brochure samen bankieren. Hierin staat informatie over zelfstandig bankieren, bankieren met hulp van anderen en de veiligheid van uw bankzaken.

Workshops online bankieren bij de RABO Bank.


De Radobank organiseert voor haar klanetn regelmatig workshops waarvan er velen heel geschikt zijn voor senioren. De workshop online bankieren worden weer gehouden op de volgende data en locaties:

Datum                                Tijd                          Locatie
woensdag 21 september 19.00 – 21.00 uur   MJ Veder van Hobokenstraat 15b, Noordeloos
maandag 24 oktober        19.00 – 21.00 uur   Liesveldweg 67, Ameide
donderdag 17 november 19.00 – 21.00 uur   Leerdamseweg 44, Asperen

Meer informatie via :
Ingeborg de Groot-van Engelen  
Adviseur Particulieren, ouderenadviseur
aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.

Rabobank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden                                           
Telefoon (0183) 61 26 12
e-mail: info.av@rabobank.nl