Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Dienstverlening

Algemeen maatschappelijk werk

Nieuw aanbod maatschappelijk werk van Rivas Zorggroep

Sommige mensen krijgen te maken met problemen en willen daar graag aan werken om dit te verbeteren. Daar kan het maatschappelijk werk van Rivas Zorggroep bij helpen en ondersteunen. Vanaf september beginnen weer met diverse trainingen, cursussen en lotgenotengroepen. Voor verschillende doelgroepen zijn diverse bijeenkomsten.

Steun en herkenning
‘Iedereen kan tegen bepaalde moeilijkheden aanlopen waardoor je je even geen raad meer weet’, zegt Marita Emo, coördinator groepsmaatschappelijk werk bij Rivas. ‘Door deel te nemen aan een groep ontmoet je andere mensen met dezelfde moeilijkheden. Je kunt mét en van elkaar leren en je eigen mogelijkheden ontdekken en benutten. Ik zie dat veel deelnemers ook steun en herkenning vinden.’

Veranderen en verbeteren
De groepen en cursussen worden geleid door maatschappelijk werkers van Rivas. Naast het uitwisselen van ervaringen, is ook veel aandacht voor het veranderen en verbeteren van de situatie. ‘Dat is een belangrijk aandachtspunt tijdens deze bijeenkomsten’, benadrukt Marita. De maatschappelijk werkers hanteren een aantal methodes en geven de deelnemers richtlijnen om verder te komen.

Trainingen
Na de zomer beginnen op verschillende locaties in de hele regio diverse trainingen:
•    Assertiviteitstrainingen (vanaf 18 jaar)
•    Vrouwenpositief
•    Rouw in beweging
•    Opvoeden en zo
•    Beter omgaan met pubers
•    Sociale vaardigheden voor kinderen (groep 5 t/m 8) en jongeren (tot 17 jaar)
•    Kinderen in echtscheiding
Er wordt altijd gezocht naar een locatie dichtbij de woonplaats van de deelnemer.

Informatie
Voor meer informatie en aanmelden kan iedere werkdag van 8.00 tot 17.00 uur contact worden opgenomen met een maatschappelijk werker via de Centrale Toegang via (0183) 64 35 71 of mail naar centrale.toegang@rivas.nl. Meer informatie over de cursussen en het complete aanbod van het maatschappelijk werk van Rivas is te vinden op www.rivas.nl.

Rivas Maatschappelijke Dienstverlening
'Voor als u er zelf even niet uit komt'

Er kan veel gebeuren in een mensenleven. Relatie- of opvoedingsproblemen, generatieconflicten, het verlies van een dierbaar iemand …
Vaak helpt het als u er over praat met familie of vrienden. Soms is dit niet genoeg of is er niemand met wie u uw zorgen kunt delen. Dan kunt u terecht bij het Algemeen maatschappelijk werk.
U kunt rekenen op de deskundigheid en vertrouwelijke hulp van onze maatschappelijk werkers. Zij zijn opgeleid om mensen met problemen op weg te helpen.

Voor het Maatschappelijk werk geldt het beroepsgeheim.
Bij het eerste gesprek wordt u geattendeerd op de folders Privacy en inzage en Een klacht? Wat u kunt doen als u niet tevreden bent.

Hulpverlening op maat

De maatschappelijk werker kan u helpen in één of meerdere gesprekken met u persoonlijk of met u en uw partner of uw gezin. Bij taalproblemen kan er een tolk worden ingeschakeld.
Als u voorkeur heeft voor een vrouwelijke of een mannelijke hulpverlener dan houden wij hier zoveel mogelijk rekening mee.

Hulpvragen waarmee u bij het Algemeen maatschappelijk werk terecht kunt, zijn bijvoorbeeld:

-   Relaties: problemen met de partner, ouders, kinderen of
    andere personen, huiselijk geweld, gevoel van eenzaamheid,
    seksualiteit.
-   Identiteit: zelfvertrouwen, assertiviteit.
-   Echtscheiding en alles wat daarbij komt kijken.
-   Gezondheid: overbelasting, ziekte, depressiviteit.
-   Verwerking: traumatische gebeurtenissen, seksueel geweld,
    verlies van gezondheid, rouwverwerking.
-   Arbeid: burnout, werkloosheid.
-   Zingevingsvragen.
-   Geld: schulden, onvoldoende inkomen,
-   budgetteren.
-   Instanties: problemen met voorzieningen of instanties.

Wanneer u niet geholpen kunt worden binnen het Algemeen maatschappelijk werk kan de maatschappelijk werker met u bekijken waar u wel terecht kunt.

Wat heeft het Algemeen maatschappelijk
werk u nog meer te bieden?


-   Groepswerk, o.a.: assertiviteitstrainingen, rouwverwerking,
    vrouwenpositief, ontspanningsgroep, gescheiden mensen,
-   cursus voor mantelzorgers.
-   Pastoraal maatschappelijk werk voor mensen met een
    christelijke levensovertuiging.
-   Ouderenhulpverlening.
-   Seksespecifieke hulpverlening: deze hulp wordt geboden
    vanuit de visie dat huidige problemen die mannen of
    vrouwen ervaren in hun sociaal of maatschappelijk
    functionerenvaak met zijn of haar socialisatie te maken
    hebben.

Voor wie?
Het Maatschappelijk werk is er voor iedere inwoner van de gemeente Gorinchem.
U heeft geen verwijsbrief nodig.
De hulpverlening is kosteloos.

Informatie en aanmelding
Voor informatie of aanmelding is er elke werkdag tussen 9.00 tot 17.00 uur een maatschappelijk werker beschikbaar.

Voor Gorinchem: Via de Centrale Toegang van het Algemeen Maatschappelijk Werk van 9.00 tot 17.00 uur: 0183-643571 of via de Zorglijn: 0900-8440.

Per 1 augustus 2018 vervalt het telefoonnummer van de Centrale Toegang maatschappelijk werk in Gorinchem (0183 643571).

Het maatschappelijk werk van Vivenz is per 1 augustus te bereiken via telefoonnummer 088 892 88 93.

Het maatschappelijk werk is onderdeel van het Sociaal Team Gorinchem.

Bereikbaarheid bij acute problemen
Tijdens kantooruren is het Maatschappelijk werk direct inzetbaar voor acute problemen en crisissituaties via bovenstaande telefoonnummers.
Bij crisis buiten kantooruren en op zon- en feestdagen kunt u ons bereiken via de Zorglijn, telefoon 0900-8440 (lokaal tarief)