Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Colofon

 

DANK U WEL!

Veel heb ik gehad aan de seniorengids van de gemeente Lingewaal van 2008. Daarin stonden veel nuttige zaken die ik kon gebruiken. Mijn hartelijke dank gaat daarom op de eerste plaats uit naar de samenstellers van de gids van deze gemeente.

Om deze gids gerealiseerd te krijgen is veel geld nodig. De bedoeling was om de gids te drukken en gratis aan te bieden. Dat bleek niet mogelijk. Daarom is deze gids op internet beschikbaar gekomen. Hiervoor dank ik De Webmakers, een jong bedrijf die internetsites ontwerpt.

Verder kwam deze gids tot stand met enthousiaste medewerking van o.a.:

Klantcontactpunt

Stichting MEE, ouderenadviseur

Stichting Arkelstad, welzijn ouderen

Rivas, maatschappelijk werk
Rivas, teamleiding Bannehof


ANBO

Poort 6, adviseur PR en Communicatie

Politie Zuid-Holland-Zuid, secretariaat wijkagenten 


RSD Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, adviseur PR en Communicatie

Verder veel dank aan alle mensen die hebben meegedacht en nog steeds denken over de inhoud voor deze gids. Het zijn vrijwel allemaal senioren die een gids als deze van groot belang achten.

Gerard Broekman, samensteller van deze gids


(Gerard Broekman was van 2006 t/m 2010 lid van de gemeenteraad van Gorinchem voor de SP. Hij was ook betrokken bij het onderzoek van Ouderenproof in 2005 en is zelf ook 65+. Omdat het gemeentebestuur een seniorengids niet nodig vond, maar hij van verschillende kanten hoorde dat de senioren wel degelijk een 'eigen' gids belangrijk vonden heeft hij het initiatief genomen er een samen te stellen. Omdat er geen geld beschikbaar was heeft hij het geld, wat hij kreeg als onkostenvergoeding van de SP voor het raadswerk, besteed om deze digitale gids te kunnen maken daarbij financieel en technisch geholpen door de mensen van 'De Webmakers, Papland 9/L, 4206 CK Gorinchem, telefoon 664535 )