Seniorengids Gorinchem

Wegwijzer voor senioren in Gorinchem

Belangenbehartiging

Algemeen

Er zijn in Nederland vele organisaties actief die de belangen van verschillende groepen willen behartigen. Over het algemeen zijn deze organisaties in Gorinchem bereikbaar. Deze zijn dan ook op deze site ingevoerd.
Voor de Nieuwe Nederlanders zijn in Gorinchem geen eigen organisaties actief. Daarom zijn de verschillende organisaties opgenomen die landelijk actief zijn. Via deze landelijke adressen kunnen contacten worden gelegd. Het zijn organisaties vanuit heel verschillende culturen. Zie onder ouderenbonden.

Mentorschap Midden Nederland

Sommige mensen zijn door een ziekte of beperking niet volledig in staat om zelf beslissingen te nemen en voor zichzelf op te komen. Maar wat als hij/ zij niemand om zich heen heeft om dat voor hem/ haar te doen? Mentorschap Midden Nederland zet voor deze mensen mentoren in.
Mentoren zijn vrijwilligers die door de rechtbank worden benoemd en wettelijk vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon, belangenbehartiger en adviseur zijn voor hun cliënt. Op deze website vindt u informatie over mentor worden, aanmelden voor een mentor en over onze organisatie. Als u meer wilt weten neemt u dan gerust contact met op.